Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1666 treff

Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).   Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre ...
Prosjektnr: 900763
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Formidling havbruk 2012

Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et næ ...
Prosjektnr: 900780
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Programkonferansen HAVBRUK 2012

Konferansen er videreføring av tidligere konferanser i 2006, 2008 og 2010. Den er helt sentral på nasjonalt nivå vedr. FoU-innretninger, -prioriteringer og -resultater. Den er i regi av Forskningsrådet.   Tema for Havbrukskonferansen 2012 er: Hvilke utfordringer ...
Prosjektnr: 900876
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Formidling fra FHF havbruk 2013

Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et næ ...
Prosjektnr: 900911
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Lokalitetstilgang for havbruk

Tilgang til gode lokaliteter vil være en avgjørende faktor for videre vekst i havbruksnæringen. Næringen utelukkes helt eller delvis fra attraktive lokalitetsressurser som følge av vernetiltak, annen næringsvirksomhet, militær aktivitet m.m. Politiske vedtak om disponering av kys ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige ...
Prosjektnr: 901155
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Miljøkonsekvensanalyse av integrert multitrofisk havbruk i Norge

I land der integrert akvakultur drives, er det vanlig at fisk, skjell og alger driftes i ett system. Slike systemer kan gi en miljøgevinst ved at partikulært avfall fra fisken er mat for skjell og virvelløse bunndyr, samt at oppløst organisk materiale kan virke som gjødsel for al ...
Prosjektnr: 900114
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

TEKMAR 2008 – Teknologisk innovasjon i havbruk

Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake SMB-bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte. Den inkluderende tilnærmelsesmåten som ligger i TEKMAR har demon ...
Prosjektnr: 900336
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

TEKMAR 2009: Teknologisk innovasjon i havbruk

Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake små og mellomstore bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte gjennom en arena som TEKMAR​.   Den inklud ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehels ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up