Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 500 treff

Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

​Utviklet bærekraftportal for dokumentasjon av både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig bærekraft basert på åpent tilgjengelige datakilder, som vil være et betydelig bidrag til dokumentasjon av bærekraft i havbruksnæringen
Prosjektnr: 900410
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse for fiskeri- og havbruksnæringen med tall fra 2008

Beregningene som blir gjort i de årlige ringvirkningsanalysene har stor verdi i det arbeidet som både organisasjoner og myndigheter gjør for å sette fiskeri- og havbruksnæringen på kartet. Analysen fungerer som en god og veldokumentert plattform for argumentasjon om fiskeri- og h ...
Prosjektnr: 901526
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag

​Viktig forskningsbasert kunnskap om grunnlag for evt. grunnrenteskatt i havbruksnæringen
Prosjektnr: 900336
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

TEKMAR 2009: Teknologisk innovasjon i havbruk

Teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsorden Den primære nytteverdi av prosjektet er at teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsorden, og at man ved dette bidrar til både produktutvikling, men også til å bedre samarbeid og styrke innovasjons- og forskni ...
Prosjektnr: 900097
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge

Med økt oppmerksomhet på miljøeffekter ved matproduksjon utarbeides stadig flere miljøanalyser av produkter. Det foretas også sammenligninger mellom produktene for å belyse deres miljøvennlighet på definerte områder. Myndigheter, forbrukere og næringen selv ventes å legge mer og ...
Prosjektnr: 900559
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

TEKMAR 2010: Teknologisk innovasjon i havbruk

Denne nasjonale satsningen skal sikre norske teknologileverandørselskaper og havbruksselskaper en ledende kunnskaps- og konkurranseposisjon.Teknologi for marin biomasseproduksjon settes på dagsordenDen primære nytteverdi av prosjektet er at teknologi for marin biomasseproduksjon ...
Prosjektnr: 900780
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Programkonferansen HAVBRUK 2012

Konferansen gir: • tung forankring av FHF i viktige fagmiljøer.• grunnlag for ytterligere samarbeid og synergier mellom FHF og Forskningsrådet.• fokus på, og satsing på ytterligere FoU til havbruksfeltet.
Prosjektnr: 900789
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg

For fase 1 vil nytteverdien være at næringen og eventuelt FHF får et bedre grunnlag for å vurdere om det kan finnes eller utvikles mindre arealkrevende løsninger. Hvis dette realiseres vil fangstnæringen i mindre grad enn i dag hindres i utøvelse av fiske på grunn av arealkr ...
Prosjektnr: 901572
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Kunnskapssammenstilling om mengder, effekter og mulig utnyttelse av næringssalter og organisk materiale fra norsk oppdrett av laks og regnbueørret
Prosjektnr: 901718
Varighet: 2021 - 2023
Status: Avsluttet

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring

Omfattende analyse av klimaavtrykk i norsk havbruksnæring samt forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up