Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1249 treff

Vi fant 318 artikler

Programmet for Lusekonferansen 2020 er nå klart

Lusekonferansen 2020 er 21. og 22. januar i Trondheim
Fagfelt: Havbruk

Nye prosjekter på nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Nyreforkalkninger og blødersyndrom, bedre kjent som nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom (HSS), er to utfordrende sykdomstilstander for produsenter av laksesmolt.
Fagfelt: Havbruk

Kan oppdrettslaksen endres slik at den ikke vandrer opp i elvene hvis den rømmer?

Nytt prosjekt har sett på om det er mulig å avle frem oppdrettslaks som i liten eller ingen grad vil svømme opp i elvene for å gyte dersom den skulle rømme
Fagfelt: Havbruk

Unngå behandling mot lus med dagens anlegg – er det mulig?

Ja, i hvert fall tyder resultatene fra det nylig avsluttede «Rogalandsprosjektet» på at det kan være mulig, men det kommer ikke av seg selv!
Fagfelt: Havbruk

Flest fisk rømmer på grunn av hull i not

Hull i nota er den vanligste årsaken til rømming av oppdrettslaks og ørret. Årsaken er ofte at den kommer i kontakt med annet utstyr
Fagfelt: Havbruk

Lakselusas sensitivitet for ferskvann og varmtvann

Kontroll med lakselus foregår blant annet ved bading i ferskvann eller varmtvann. Dette kan bidra til seleksjonspress mot parasitter som er mer tolerante for disse kontrollmetodene.
Fagfelt: Havbruk

Resultater avsluttede FHF prosjekter i 3. kvartal

Hvilke prosjekter har FHF avsluttet i 3 kvartal? Det finner du en oversikt over på FHFs hjemmeside

Presis lusetelling ved hjelp av kamerateknologi

Auxios har vist i et FHF finansiert prosjekt at det er mulig å få gode bilder av lakselus i merd ved hjelp av et semi-profesjonelt kamera. Dette gir godt håp om å få til automatisk lusetelling.
Fagfelt: Havbruk

Husk abstract frist til HAVBRUK2020

Konferansen HAVBRUK2020 samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.
Fagfelt: Havbruk

Bruk av ferskvann i kampen mot lakselus?

Ferskvann gir mindre lus i lab, men vi er fortsatt et stykke på vei før en kommersiell løsning er på plass
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up