Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1614 treff

Vi fant 517 artikler

Viktig kunnskap på veien mot bekjempelse av nefrokalsinose

Nefrokalsinose er en alvorlig velferdsutfordring i oppdrettslaksens tidlige livsfase, som kan ha dramatiske konsekvenser for fiskens helse og overlevelse.
Fagfelt: Havbruk

Havbruk 2022 - Programmet er klart og påmelding er åpen!

"Havbruk2022" er årets viktigste arena for FoU-innsatsen i norsk havbruksnæring. Nå er programmet for plenum og delsesjoner klar. Det er på tide å melde seg på. Håper vi sees i Bergen, 19.-21 oktober!
Fagfelt: Havbruk

Program rensefisk: Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CLEANCATCH)

Prosjektet er svært relevant for oppdrettsnæringen, spesielt lakseoppdrettere som bruker rensefisk og bedrifter som er interessert i å utnytte fisken etter at den er ferdig som lusespiser. Industrien sier selv at bruk av rensefisk i produksjonen av laks er meget kostnadskrevende, og at det er nødvendig å utnytte potensialet i rensefisken også etter endt bruk som avlusningsmiddel.
Fagfelt: Havbruk

Program rensefisk: Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk (CleanFeed)

Kunnskap om ernæringsbehovet hos dyr i oppdrett er grunnleggende for å kunne produsere friske dyr. Skal man kunne bruke rensefisk forsvarlig er kunnskap om riktig fôrsammensetning essensielt for å få en robust fisk med god helse og velferd.
Fagfelt: Havbruk

Program rensefisk: Kvalitetskriterier for rensefisk og effekten av stamfiskernæring (CleanLifeCycle)

Prosjektet har hatt som mål å gi næringen nødvendig informasjon om hvordan fôret påvirker gyteresultat og larvekvalitet hos berggylt og rognkjeks, og informasjon om hvordan stamfiskfôr til de ulike artene bør formuleres.
Fagfelt: Havbruk

LAKSVEL; utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning.

Prosjektet har utviklet den første versjonen av en standardisert metode for registrering og vurdering av velferd hos laks i norske matfiskanlegg.
Fagfelt: Havbruk

Havbruk 2022 – merverdi gjennom erfaringsutveksling i havbruksforskning

På hvilket grunnlag tas en beslutning? Hva kjennetegner en bærekraftig råvare? Hvor mye forskningsbasert, biologisk kunnskap ligger til grunn for utvikling av nye teknologier, og mangler det kunnskap om biologi før de tas i bruk?
Fagfelt: Havbruk

HoloFish: tarmhelse og fôrkonvertering hos oppdrettslaks.

Laksenæringen har en nøkkelposisjon for å bidra til en grønn omstilling mot økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon. Likevel, som med mange typer oppdrettsdyr, står oppdrettsnæringen overfor utfordringer som sykdomsutbrudd, ineffektiv fôrkonvertering og tap på grunn av uforutsigbar variasjon i fiskestørrelse ved slakt. HoloFish-prosjektet har for første gang utviklet og brukt denne såkalte hologenomiske tilnærmingen for å bedre forstå og forbedre fôrkonvertering i en kommersiell kohort av oppdrettslaks.
Fagfelt: Havbruk

Resultater fra FoU-prosjekter 2. kvartal

Resultater fra prosjekter som ble avsluttet i 2. kvartal 2022 foreligger samlet.

Bendelmark: Resistens, utbredelse og påvirkning på fiskehelsen.

Viste du at bendelmarken Eubothrium er én og samme art i både ferskvann og saltvann? Arten kan deles inn i to genetiske undergrupper, én knyttet til ferskvann og én marin form. Forskere har økt vårt felles kunnskapsgrunnlag om bendelmarken i dette prosjektet.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up