Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1420 treff

Vi fant 426 artikler

Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen

Hvordan jobber sjømatnæringen med sirkulærøkonomiske problemstillinger? Onsdag 26. mai arrangerer FHF, i samarbeid med Forskningsrådet og NCE Aquaculture, et webinar i forbindelse med Blå uke som omhandler dette tema

Resultater fra havbruk og villfisk forrige kvartal

Hvert kvartal oppsummerer FHF de prosjekter som har blitt avsluttet i perioden i en rapport. Her finner du lettfattelig informasjon om prosjektet med hovedfunn og vurdering av næringsnytten.

Nefrokalsinose er svært utbredt

En delrapport i prosjektet NEFROSMOLT viser at nefrokalsinose ble påvist i samtlige settefiskanlegg som ble undersøkt i Midt Norge, selv om omfanget varierer. Årsakssammenhenger er også kartlagt.
Fagfelt: Havbruk

Tiltak for å redusere plastutslipp fra sjømatnæringen

Tre nye prosjekter skal nå dokumentere alternativer til plast og nye måter å forhindre plastutslipp til omgivelsene fra sjømatnæringen.

Webinar om plast i sjømatnæringen

21. april arrangerer SINTEF og Norce i samarbeid med FHF et webinar om mikroplast i sjømatnæringen.

Slik kan vi få mer klimavennlig transport av norsk laks

Det å endre måten laks fraktes på til markedene vil kunne gi store klimakutt viser en ny rapport fra Nofima
Fagfelt: Havbruk

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon til havs i Ofoten. Nor Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.
Fagfelt: Havbruk

Foreslår at næringen samler seg om et Biosikkerhetsråd

Et nylig avsluttet prosjekt foreslår en rekke konkrete tiltak som kan iverksettes umiddelbart, og som vil kunne medføre en ny standard for biosikkerhet i norsk lakseproduksjon.
Fagfelt: Havbruk

Webinar - gjellehelse hos oppdrettsfisk

Fredag 9. april holdes webinar - foreløpige resultater fra GillRisk prosjektet skal presenteres.
Fagfelt: Havbruk

Lovende rensemetode for prosessvann i lakseslakterier

Sentrifugering i kombinasjon med grovfiltrering av prosessvannet i lakeslakterier ser ut til å være svært effektivt for å fjerne mikroorganismer og partikler slik at vannet kan gjenbrukes
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up