Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1414 treff

Vi fant 30 artikler

Vitenskapelig artikkel fra prosjektet The Well

Det er for tidlig å si om bruk av ferskvann, i kombinasjon med luseskjørt og nattbelysning i dybden, kan redusere lusenivået i felt. Men kanskje er effekten større mot AGD?
Fagfelt: Havbruk

Programmet til arbeidsmøtet Produksjon av Rensefisk er nå klart

Programmet er nå klart, og vil gå fra lunsj mandag 3. juni til lunsj tirsdag 4. juni. Alle aspekter ved produksjon av rensefisk vil bli belyst helt fra avl og genetikk til helse, velferd og ernæring og erfaringer fra operasjonell produksjon.
Fagfelt: Havbruk

Nytt styre i FHF oppnevnt

Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år.

17 tiltak for å redusere plastforurensing fra sjømatnæringen

SALT og Nordlandsforskning foreslår gjennom prosjektet HAVPLAST 17 konkrete tiltak for å redusere plastforsøpling fra fiskeri og havbruk.

Bare halvparten av infiserte anlegg utvikler CMS

Viruset PMCV som kan gi sykdommen kardiomyopatisyndrom (CMS – også kalt hjertesprekk) er mye mer utbredt enn fagmiljøene trodde tidligere. Samtidig utvikles sykdommen bare i halvparten av anleggene som har viruset.
Fagfelt: Havbruk

Nå er Fishwell håndboken tilgjengelig igjen

Boka som ble trykket i 1000 eksemplarer ble revet vekk. Nå har vi bestemt oss for å trykke nytt opplag.
Fagfelt: Havbruk

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å utarbeide en samlet og godt oppdatert Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Ny utlysning fra FHF med målsetting om å utarbeide en samlet og godt oppdatert kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.
Fagfelt: Havbruk

FHF lyser ut inntil 44 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til produksjon av robust laksesmolt og sikre god helse og velferd i norsk laksenæring

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.
Fagfelt: Havbruk

Ny rapport om arealplanlegging av sjøområder og betydning for havbruk

Arealplanlegging er avgjørende for hvordan sjøarealene langs kysten disponeres og får betydning for havbrukssektoren og sameksistensen mellom havbruk og øvrig virksomhet på sjøen. Nå foreligger en ny rapport som analyserer det.
Fagfelt: Havbruk

FHF inviterer til arbeidsmøte om CMS og PMCV

27. mai inviterer FHF til arbeidsmøte om CMS og PMCV med fokus på kunnskapsbehov.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up