Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1475 treff

Vi fant 454 artikler

Gjellemøtet har nå fått ny dato

Gjellehelsemøtet som skulle vært avholdt i april 2020 i Stirling Skottand vil nå avholdes digitalt 26. og 27. oktober
Fagfelt: Havbruk

Tiltak mot lakselus

Lakselus har vært det høyst prioriterte enkeltområdet for FHF i en årrekke, og hvert år gjøres det nøye analyser i samråd med oppdrettsnæringen over hvilke innretninger forskningsinnsatsen bør ha.
Fagfelt: Havbruk

Trenger kunnskap som muliggjør automatisk overvåking av laks

Vil øke kunnskap om laksens biologi for å kunne ta i bruk teknologi for overvåkning av laksefisk i merd
Fagfelt: Havbruk

Skal bygge kunnskap om produksjon av storsmolt

To nyoppstartede prosjekter skal nå ta for seg ulike produksjonsmåter i RAS og analysere hva som gir best vekst og overlevelse i sjøfasen.
Fagfelt: Havbruk

Beste praksis for biosikkerhet i oppdrettsnæringen

Nå skal kunnskapen som ble ervervet i prosjekt "Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring" brukes til å lage en beste praksis for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.
Fagfelt: Havbruk

Anbefalinger om fremtidig organisering av havbrukssektoren fra UiO

En arbeidsgruppe på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo har levert en utredning der det foreslås mulig fremtidig organisering av forvaltningen av havbrukssektoren.
Fagfelt: Havbruk

Skal utrede tiltak mot pigghå ved oppdrettsanlegg

Det at pigghå tiltrekkes oppdrettsanlegg, og kan ødelegge nøter er velkjent -og uønsket. Et nytt prosjekt skal nå utrede ulike tiltak for å forhindre dette.
Fagfelt: Havbruk

Storsatsing for bedre anvendelse av organisk materiale fra lakseproduksjon

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK til en satsing på bedre utnyttelse av organisk materiale
Fagfelt: Havbruk

Forskningstorget under årets Aqua Nor

Forskningstorget er en del av Aqua Nor 2021. Her holdes miniseminarer på stand og digitalt.
Fagfelt: Havbruk

Lakselus - på hvilken måte påvirkes laks og lakseoppdrett globalt?

I vår arrangerte FHF et internasjonalt lusewebinar i tilknytning til konferansen North Atlantic Seafood Forum - som nå er åpent og tilgjengelig for alle interesserte
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up