Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 2307 treff

Vi fant 832 artikler

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett - ny oversikt

En ny rapport er utarbeidet som viser utviklingen i fôrråvarer og ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett, tallene er fra 2016.
Fagfelt: Havbruk

Kjenner vi rensefisken vår?

Rensefisk er ett av flere virkemidler som bidrar til forebygging og kontroll med lakselus. Nå vet vi mye mer om fiskevelferden til artene
Fagfelt: Havbruk

Sjømatnæringen har investert for over 115 milliarder kroner siden 2000

Det har vært en kraftig vekst i investeringene i sjømatnæringen fra og med 2013, drevet i hovedsak av oppdrett og fiskeindustri

Laksens barrierevev påvirkes av sink og omega-3

Tidligere har forskere meldt at nok omega-3 og sink i fôret styrker laksens skinn. Ny rapport viser at disse næringsstoffene også har et viktig samspill i laksens tarm og trolig også i gjeller.
Fagfelt: Havbruk

Stadig mer restråstoff går til anvendelse - ny analyse foreligger

Særlig i hvitfisk-sektoren er det et mål at en større andel restråstoff skal gå til verdiskapende anvendelse. Når andelen økte fra 50 - 60% fra 2017 til 2018 er det en viktig dokumentasjon på rett utvikling.

Konsekvenser av algeoppblomstringen i Nord-Norge

FHF har tatt initiativ til å starte opp et nytt prosjekt for å dokumentere direkte og indirekte konsekvenser av algeoppblomstringen.
Fagfelt: Havbruk

Nedbrytbare fiskegarn kan redusere spøkelsesfiske

Foreløpig har ikke nedbrytbare fiskegarn like stor fangstevne som garn av nylon. For å hindre spøkelsesfiske og plastforurensning kan bruk av slike garn likevel ha store fordeler.
Fagfelt: Villfisk

Norske fiskerier er sosialt bærekraftige – i både flåte og industri

Grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er så godt som fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri. Og Norge har systemer og reguleringer som ivaretar alle spørsmål som reises internasjonalt om sosial bærekraft i sjømatnæringen.
Fagfelt: Villfisk

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende.

Kontroll med lakselus har medført en stor økning i antall avlusingsoperasjoner de siste årene. Selv om behandlingsmetodene gir god effekt i form av reduserte lusenivåer, er det store utfordringer knyttet til dødelighet eller nedsatt helse og velferd.
Fagfelt: Havbruk

Eget torg for forskning og innovasjon under AquaNor

Er du opptatt av forskning og innovasjon for havbruksnæringen, er Forskningstorget stedet å besøke på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim i august.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up