Til innholdet

HAVBRUKSLÆRE – et splitternytt gratis e-læreverk

Besøk havbrukslære.no for å få nyeste fagkunnskap om norsk havbruk fra A til Å – alt samlet på ett nettsted. Dette er etterspurt av en kunnskapstørst næring og studenter som ønsker å bidra til bedre fiskevelferd og bærekraft i oppdrettsnæringen.

Screenshot 2024 04 16 132043

Havbrukslære er et lettlest og rikt illustrert levende læreverk. Håkon Sverdvik, NMBU Ingen restiksjoner

Tekst modul

Forfatter: NMBU

 

Tekst modul

I det gratis e-læreverket Havbrukslære kan du lære om fiskens fysiologi, hvordan sikre god fiskehelse, fiskeavl, oppdrettsteknologi og miljø, og om fiskefôr som er bra både for fisken og kloden.

Etter tørke i snart en mannsalder lanserer NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) et nytt faglig læreverk i havbruk, samlet på ett nettsted som forenkler tilgangen på oppdatert kunnskap innen mange fagfelt. Læreverket er utviklet for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Havbrukslære er skrevet av noen av landets fremste eksperter innen sine fagområder og rikelig krydret med illustrasjoner, animasjoner og videoer, som skal bidra til interaktiv og motiverende læring. Havbrukslære kan også brukes som et oppslagsverk for de som søker kunnskap om spesifikke emner eller for de som ønsker å dra på en oppdagelsesreise i havbrukskunnskap.

─ Havbruksnæringen er i en rivende utvikling, der kunnskap er ferskvare. Derfor er det viktig med oppdatert kunnskap som er presentert på en engasjerende måte. Havbrukslære er ikke en vanlig bok men et levende læreverk som vi håper vil motivere fremtidens problemknusere i oppdrettsnæringen, sier professor Turid Mørkøre, redaktør for Havbrukslære.no

Video modul
Tekst modul

En unik læringsarena

Havbrukslære.no er unik i sitt slag ved at den er: 

  • Digital og gratis: Tilgjengelig for alle, når som helst og hvor som helst. 
  • Oppdatert: Innholdet er oppdatert kunnskap fra noen av landets fremste eksperter. 
  • Interaktiv: Videoer, animasjoner og andre interaktive verktøy. 
  • Omfattende: Dekker sentrale temaer i havbruksnæringen. 
  • Utviklet i samarbeid med: Næringen, akademia og studenter. 

Henrik Søraa 22 år fra Måløy er en av ca 50 bachelorstudenter i akvakultur ved NMBU, og han har allerede mange års erfaring som røkter på settefisk- og matfiskanlegg. Henrik ser for seg en fremtid innen havbruksledelse.

─ Mykje har skjedd siden tidligare lansering av faglitteratur inn forbi næringen, så det å få både ny og nettbasert faglitteratur vil gjøre godt for framtidige arbeidstakere inn forbi akvakultur, sier Henrik.

Tekst modul

Kvalitetssikring

Forfatterens ønske er at havbrukslære skal være en verdifull læringsressurs for alle som ønsker å lære mer om havbruk og at læreverket bidrar til en positiv utvikling av næringen, med fiskevelverd og bærekraft som bærebjelker.

For å sikre at læreverket er relevant for både studenter og fagfolk, og at fagstoffet presenteres på en pedagogisk og forståelig måte, har eksperter fra havbruksnæringen, akademia, undervisere og studenter vært en sentral del av utviklingsprosessen.

─ Vi er svært takknemlige for de verdifulle tilbakemeldingene som har bidratt til å sikre kvaliteten på læreverket, sier Mørkøre.

Besøk havbukslære.no her!

Tekst modul

Utviklingen av havbrukslære.no fortsetter

Norsk havbruk er i rivende utvikling, og dette markerer kun starten for Havbrukslære.no. Nettsiden vil bli løpende oppdatert med illustrasjoner og animasjoner, pod-caster, opptak av forelesninger og diskusjonsgrupper. Hvert tema utvides med nytt fagstoff, og det blir mulig å gå dypere inn i stoffet, slik at læreverket også er relevant for studenter som tar mastergrad innen havbruk eller næringsaktører som ønsker et kunnskaps-dypdykk. Til sommeren 2024 vil Havbrukslære få et nytt fagområde: Slakting, som Nofima har ansvaret for å utarbeide. Innen 2026 vil læreverket også inneholde fagområdene Havbruksledelse og Produktkvalitet, med NMBU som ansvarlig.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) som har finansiert Havbrukslære og FHF vil fortsette å finansiere videreutvikling av Havbrukslære de neste to årene. Les mer om videreføringen av prosjektet her.

Bildegalleri modul
Foto: Havbrukslære.no
Screenshot 2024 04 16 132043
5 fagområder som gir deg viten om havbruk fra A-Å!
Foto: Havbrukslære.no
Screenshot Teknologi
5 fagområder som gir deg viten om havbruk fra A-Å!
Foto: Havbrukslære.no
Screenshot 2024 04 16 133850 (1)
5 fagområder som gir deg viten om havbruk fra A-Å!
Foto: Havbrukslære.no
Screenshot 2024 04 16 133942 (1)
5 fagområder som gir deg viten om havbruk fra A-Å!
keyboard_arrow_up