Til innholdet

Prosjektnummer

901904

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901904
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2024
Sluttdato: 28.02.2026

Læreverk for helse- og produksjonsøkonomi i oppdrettsnæringen (HelseØk)

Fiskehelse har stor betydning for all akvakulturaktivitet, inkludert lakseoppdrett. De siste årene er oppdrett i Norge er preget av betydelige “biologiske utfordringer”, inkludert utfordringer med økende dødelighet. For effektiv utnyttelse av ressurser til forbedring av fiskehelse og produksjon trenger man verktøy som synliggjør effekten og kostnadene av de “biologiske utfordringene”. I tillegg trenger en modeller som kombinerer effekten av ulike sykdommer og utfordringer, samt hva er effekt og kostnader ved tiltak, og har tiltak mulige bivirkninger. Nøkkelen til en forbedret fiskehelse er personene som vedtar tiltak og de som utfører tiltakene i næringen. Det bør være muligheter for etterutdanning til relevant personell som jobber med fiskehelse og beslutninger om fiskehelse i ulike stillinger i havbruksnæringen.

Det er et behov for et standardisert læreverk basert på et faglig rammeverk og som også er tilpasset en oppdatert situasjon i havbruk. Videre er det behov for at et slikt standardisert læreverk gjøres tilgjengelig for personer som er i beslutningssituasjoner for håndtering av “biologiske utfordringer”.
Hovedmål
Å utvikle læreverk for helseøkonomi og produksjonsøkonomi i havbruksnæringen.

Delmål
• Å lage en litteratursamling for fagområdet.
• Å lage et kompendium for helse- og produksjonsøkonomi i fiskeoppdrett.
• Å lage kursmateriale og gjennomføre et kurs for et utvalg av fortrinnsvis yrkesaktive personer i målgruppene.
• Å evaluere kurset, kursmaterialet, deretter revidere kursmaterialet og kursplanen, samt peke på områder som bør utvikles videre.
​Målgruppe er studenter, fiskehelsepersonell, driftspersonell/mellomledere og beslutningstakere innen havbruk. Kompendiet skal være et fullstendig læreverk innen temaet helseøkonomi i akvakultur, og samtidig ha en utforming som gjør det egnet som oppslagsverk. Nytteverdien vil være bedre utdanning og kompetanse for beslutningstakere i beslutninger om fiskehelse i norsk havbruksnæring. Bedre beslutninger bør gi både økt effekt og økt ressursutnyttelse i fiskehelsearbeidet. 
​Prosjektet er delt inn i to faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Kompendium
Ledes av: Arnfinn Aunsmo (NMBU)
Partnere: Aqua Kompetanse, SinkaBergHansen og Måsøval

Det skal etableres en litteratursamling for fagfeltet med både publisert og relevant rapportert materiale. Det skal videre utvikles en innholdsfortegnelse (kapittelinndeling) for et kompendium med forankring i referansegruppen. Det skal utvikles et format for kompendiet hvor layout. figurer etc. har en helhet. Kompendiet skal kunne fungere både som et oppslagsverk og som et fullverdig fagverk. Det er planlagt 3 arbeidsmøter (workshops) for utvikling av kompendiet. 

AP2: Kurs
Ledes av: Torolf Storul (Aqua Kompetanse)
Partnere:  NMBU, SinkabergHansen og Måsøval

Det skal utvikles og gjennomføre et fysisk 3-dagerskurs i helseøkonomi og produksjonsøkonomi for fiskehelsepersonell, ledende driftspersonell og administrative ledere i akvakulturnæringen. Kurset evalueres ved hjelp av systematiske intervju av kursdeltakere. Intervjuene skal gi grunnlag for revidering og forbedring av kursmaterialet. 
​Prosjektet vil formidle sine resultat gjennom to spor. Det vil være faglige leveranser fra AP1 og AP2 med leveranser til FHF, gjennomføring og evaluering av kurs m.m. Videre ønsker prosjektet å formidle både faget og resultater gjennom artikkel i Norsk Fiskeoppdrett o.l., et minikurs/ webinar for å introdusere fagområdet samt presentasjon på aktuelle møter. Resultater vil også bli formidlet gjennom undervisning til studenter, per i dag er dette studenter ved master- og veterinærutdanning ved NMBU. 
keyboard_arrow_up