Til innholdet

Ny rapport om ringvirkninger fra havbruksnæringen

En ny rapport er publisert fra Nofima, som dokumenterer verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger fra havbruksnæringen.

Foto: Nofima
Ringvirkn Havbruk 2022

← Se flere resultater
Prosjekt:
901845

FHF har gjennom en rekke år finansiert analyser som dokumenterer sjømatnæringens verdiskaping, sysselsetting og verdiskaping.
Det pågående prosjektet på temaet vil levere analyser og rapporter løpende gjennom prosjektperioden, med analyser og dokumentasjon for flere sektorer i næringen.

Nofima er prosjektleder og ha nå publisert en ny rapport om havbruksnæringens verdiskaping, som bl.a. dokumenterer at det skapes verdier for 4,6 millioner kroner per sysselsatt i matfiskleddet, og at verdiskapingen i havbruksnæringen økte med om lag 50% til 75,7 mrd. fra 2021 til 2022

Utfyllende informasjon om resultatene finner du her: 
https://nofima.no/resultater/hver-ansatt-skaper-verdier-for-46-millioner/

Du finner informasjon om prosjektet og alle leveransene her:
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901845/

 

keyboard_arrow_up