Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1420 treff

Vi fant 918 prosjekter

Prosjektnr: 262082
Varighet: 2003 - 2005
Status: Avsluttet

Regelverk og etableringsbetingelser i havbruksnæringen

Prosjektnr: 262011
Varighet: 2002 - 2003
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse for fiskeri og havbruksnæringen

Prosjektnr: 261021
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Etiske utfordringer i fiskeri- og havbrukssektoren

Prosjektnr: 322022
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Etablering av arbeidsgruppe for HMS i fiskeflåten og havbrukssektoren

Prosjektnr: 141031
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Prosjektet "Strategimøte om IKT i fiskeri- og havbruksnæringen"

Prosjektnr: 141054
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Standarder i havbruksnæringen. Workshop

Prosjektnr: 900332
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Handlingsplan for saltfisk og klippfisk 2010–2013

Norske produsenter og eksportører av saltfisk og klippfisk er aktører i turbulente og dynamiske omgivelser. Med hele verden som marked, stadig større konkurranse i det globale matvaremarkedet, konkurranse fra lavkostland og store variasjoner i fiskebestander og fangst, er kunnska ...
Prosjektnr: 900465
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Miljøregnskap: Arbeidsmøte om videreføring i 2010

Med økt fokus på miljøeffekter ved matproduksjon, blir det stadig viktigere å dokumentere hvilken grad fiskeri- og havbruksnæringen påvirker miljøet. Det begynner å bli vanlig å foreta denne type vurderinger ved å følge livsløpet til et produkt, og se på den totale miljøeffekten ...
keyboard_arrow_up