Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1272 treff

Vi fant 879 prosjekter

Prosjektnr: 900935
Varighet: 2013 - 2016
Status: Avsluttet

Videreutdanningstilbud i FoU-strategi og -ledelse

“FoU-strategi og –ledelse” er et 15 studiepoengs videreutdanningstilbud for sjømatnæringen i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Kurset leveres av Universitetet i Tromsø i samarbeid med Nofima.   Tilbudet er en del av kompetanseprogrammet for FoU-st ...
Prosjektnr: 901353
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3-fettsyrer

Marine oljer representerer en begrenset ressurs på verdensmarkedet, noe som gjør det viktig å fokusere på best mulig bærekraftig utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Nordatlantiske fiskeoljer er spesielt rike på lange monoumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer ...
Prosjektnr: 131361
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Kompetansebehov i marin sektor 2007

​Hvorfor finner ikke ungdommen marin sektor interessant? Hva skal til for å gjøre denne sektoren attraktiv for ungdom som skal gjøre et yrkesvalg? Kompetansebehov i marin sektor? Rekrutteringskonferansen ønsker å se på disse spørsmålene, og se på hvilke tiltak som kan gjøres ...
Prosjektnr: 811003
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Hovedprosjekt om kollektive arbeidsformer

Prosjektnr: 901559
Varighet: 2019 - 2019
Status: Ferdig faglig

Kartlegging av tilgjengelig teknologi for automatisert vasking og rengjøring av produksjonsanlegg i norsk og europeisk næringsmiddelindustri

Det stilles stadig strengere krav til vask og renhold av næringsmiddelindustrien fra både norske og utenlandske myndigheter. Dette gjelder også norsk sjømatindustri der hensyn til mattrygghet stadig blir viktigere. Med økt fokus på renhold, økes også kostnadene for hver enkelt be ...
Prosjektnr: 901574
Varighet: 2019 - 2020
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Konsekvenser av algesituasjonen i nord

​I mai 2019 oppstod en omfattende oppblomstring av mikroalgen Chrysochomulina leadbeatrii i deler av Nordland og Troms. Mikroalgen flyter fritt i vannmassene og blomstrer opp på våren. Normalt registreres den i lave konsentrasjoner men med ujevne mellomrom kan det oppstå oppbloms ...
Prosjektnr: 313024-5
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Levende mellomlagring av kongesnegl

Prosjektnr: 313074-1
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Sekretariatfunksjon for Krabbeutvalget 2007

Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i fiskerinæringen. I den anledning er det behov for å få en oppdatert kunnskapsstatus på området. Denne inkluderer en kortfattet oversikt over forskningen som er gjort omkring ressur ...
keyboard_arrow_up