Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1714 treff

Prosjektnr: 900355
Varighet: 2009 - 2013
Status: Avsluttet

CREATIV - Centre for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations: Reduksjon i energibruk og klimautslipp i fiskeindustrien

Den 17. januar 2008 ble det oppnådd et “klimaforlik” blant norske politiske partier for å øke satsingen på nasjonale klimatiltak. Målet var å redusere norske CO2-utslipp med 30 % (16 millioner tonn) innen 2020.CREATIV er et nasjonalt langsiktig forskningsinitiativ over 8 år ...
Prosjektnr: 900354
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Hodekapping av hvitfisk

I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller nedkjølt sjøvann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. Det gjelder snurrevadbåtene med lagring av hodekappet fisk i RSW og kystbåtene som lagrer hodekappet fisk i containere med is/vann slurry.Mye av fisken leveres ...
Prosjektnr: 900337
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Markedsrettet kvalitetsforbedring av hyse og torsk: Forprosjekt

Norsk filetnæring opplever stor konkurranse fra produksjon i lavkostland, og finanskrisen har medført betydelige utfordringer også for den konvensjonelle industrien. En måte å imøtegå dette på er å ytterligere bedre kvaliteten på norske  hyse- og torskeprodukter med utgangsp ...
Prosjektnr: 900303
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Automatisert pakking av klippfisk: Mulige og sannsynlige tekniske løsninger

Konkurransesituasjonen i matvaremarkedetKonkurransen i det globale matvaremarkedet er større enn noen gang. Produktegenskaper som smak, bekvemmelighet, pris og kompleksitet er blitt viktigere enn tilgjengelighet i en verden hvor forbrukerne kan velge mellom stadig flere produkter ...
Prosjektnr: 900281
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Spissteknologi i matproduksjon. Kartlegging av europeisk industri og teknologibruk: Forprosjekt

Norsk fiskeri- og havbruksnæring har en lav foredlingsgrad. Det er grunn til å fastslå at verdiskapningspotensialet er betydelig ut over dagens nivå hvis man oppnår en høyere grad av foredling og markedsposisjonering med mer foredlede produkter. Ny teknologianvendelse og –utvikli ...
Prosjektnr: 900149
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Lagerhold og klippfiskkvalitet

I 2008 er det blitt utført lagringsforsøk av emballert og uemballert klippfisk på pall hvor vektendringer har vært registrert over en lengre periode. Under samme periode ble også temperatur og luftfuktighet ved det aktuelle anlegget registrert. Resultatene viser at emballert ...
Prosjektnr: 900139
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Sporbarhet i tørrfisknæringen

Nye kommende krav fra EU vil stille tørrfiskprodusentene i Norge overfor nye utfordringer. Disse kravene krever blant annet at det skal lages et fangstsertifikat som dokumenterer opprinnelse for hver forsendelse av fisk eksportert til EU. Bedriftene må med andre ord kunne dokumen ...
Prosjektnr: 421014
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Strategi- og handlingsplan for det norske sjømatmarkedet 2004

Kravene til alle ledd i verdikjeden er økende fordi det stadig blir viktigere å tilby produkter i tråd med forbrukers behov. Dette fordrer en koordinering av verdikjeden med fokus på blant annet produktutvikling, tilgjengelighet, felles produksjons- og kvalitetsstandarder. N ...
Prosjektnr: 442012
Varighet: 2002 - 2004
Status: Avsluttet

Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk

​Vannmengden i klippfisk er en avgjørende kvalitetsparameter og bestemmende for den prisen produsenten får for fisken. I 2002 finansierte FHF og Forskningsrådet prosjektet “Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk – utvikling av metode basert på nær-infrarød spek ...
Prosjektnr: 443163
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Forsøk med vannmåling av saltfisk



For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up