Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 25 treff

Vi fant 19 artikler

Nye prosjekter på nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Nyreforkalkninger og blødersyndrom, bedre kjent som nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom (HSS), er to utfordrende sykdomstilstander for produsenter av laksesmolt.
Fagfelt: Havbruk

Utlysning: Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.
Fagfelt: Hvitfisk

Utlysning: Utvikling av morgendagens fiskeredskaper - torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn.
Fagfelt: Hvitfisk

Utlysning: Kartlegging av om ketolinsyre påvirker omega-3 utnyttelse

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å kartlegge utnyttelsen av omega-3 fettsyrer ved konsum av nordatlantiske fiskeoljer vha musestudie og et begrenset humant intervensjonsstudie.
Fagfelt: Pelagisk

Utlysning; konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert industri

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri
Fagfelt: Villfisk

Utlysning: Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen

FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.
Fagfelt: Havbruk

Utlysning: Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle modell(er) og gjennomføre statistiske analyser som kvantifiserer sammenhenger mellom redskap, fangststørrelse, fartøystørrelse, leveringssted og pris/kvalitet for fersk torsk levert av kystflåten
Fagfelt: Hvitfisk

Ny utlysning - ønsker å redusere saltinnholdet i røykte lakseprodukter

FHF lyser ut inntil 1,5 mill NOK for å fremskaffe kunnskap som grunnlag for å kunne produsere røykte lakseprodukter med et enda lavere saltinnhold enn dagens praksis.
Fagfelt: Havbruk

Oppstart av nye prosjekter innen Rensefisk

På nyåret lyste FHF ut midler til prosjeker innen lakselus. Fire nye prosjekter innen rensefisk starter opp i disse dager som resultat av utlysningen.
Fagfelt: Havbruk

Skal teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid

Kan hydrogenperoksid nøytraliseres etter bruk til avlusning av laks? Det skal NIVA nå undersøke i et nytt FHF prosjekt.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up