Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 69 treff

Vi fant 62 artikler

Lyser ut prosjektmidler til biosikkerhet i RAS og inviterer til dialogmøte

FHF prioriterer forskning på produksjon av robust smolt gjennom ny utlysning og invitasjon til dialogmøte.
Fagfelt: Havbruk

Igangsetting av forskning på diagnostiske velferdsindikatorer

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av prosjekter for utvikling av diagnostiske velferdsindikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen.
Fagfelt: Havbruk

Nye verktøy for sykdomsforebygging i havbruksnæringen skal nå utvikles.

FHF lyste i fjor høst ut midler for å fremskaffe kunnskap om nye eller forbedrede forebyggende biologiske metoder mot infeksjons- eller parasittsykdommer på laks og regnbueørret, for å utvikle verktøy som kan forbedre biosikkerhet i havbruksnæringen.
Fagfelt: Havbruk

Nye utlysninger

Behov for mye ny kunnskap - FHF lyser ut midler til forskning innen kritiske faktorer i settefiskfasen til laks for å redusere risiko i sjø, scenarier som følge av endringer i ressursfordeling av makrell og teknologi for sløying av torsk blant annet

Hvordan skal fiskeflåten nå klimakravene som kommer?

FHF iverksetter nå forskningsprosjekt for å kartlegge og systematisere eksisterende- og fremskaffe ny kunnskap som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten.
Fagfelt: Fiskeri

Ønsker kunnskapsstatus for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

Det er nå behov for en kunnskapsstatus om sirkulærøkonomi innenfor sjømatnæringen. Det er et ønske å fremskaffe en status og hvilke krav som stilles, samt hvordan næringen kan innrette seg for å nå forventninger om sirkulærøkonomi.

Behov for mer kunnskap om forebygging og kontroll med lus

Tiltak for kontroll med lakselus er krevende, og håndtering av laksen i forbindelse med avlusing kan være belastende for fisken. Det er derfor behov for nye skånsomme, effektive og miljøvennlige metoder for forebygging og kontroll av lus.
Fagfelt: Havbruk

Fortsatt storsatsing på automatisert filetering av makrell

Storsatsingen "Pelagisk løft" fortsetter innsatsen, nå med to nye satsinger på automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet og teknologi for forbrukerpakket makrellfilet
Fagfelt: Pelagisk

Vil øke kunnskapen om bruk av havarealene

Fiskeri, havbruk, energi og skipsfart konkurrerer alle om de samme områdene langs kysten, og kampen om arealene er økende.

Skal bygge kunnskap om produksjon av storsmolt

To nyoppstartede prosjekter skal nå ta for seg ulike produksjonsmåter i RAS og analysere hva som gir best vekst og overlevelse i sjøfasen.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up