Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 32 treff

Vi fant 26 artikler

Kan thrustere erstatte dagens tråldører?

I en forstudie som nylig har blitt avsluttet har det blitt påvist at styrbare thrustere kan erstatte tradisjonelle tråldører og dermed redusere energiforbruket med så mye som 30 %.
Fagfelt: Villfisk

Utvikling av prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra salt- og klippfisk produksjon

FHF lyser ut 4 mill. kroner for utvikling av prosesslinje for effektiv bearbeiding av restråstoff fra klippfisk og saltfiskproduksjon
Fagfelt: Villfisk

Ønsker bedre kunnskap om beste praksis for effektiv og dyrevelferdsmessig kontroll av lus

FHF lyser ut inntil 30 mill. NOK for økt kunnskap om beste praksis for kontroll av lakselus og bruk av rensefisk.
Fagfelt: Havbruk

Hva er beste praksis for bruk av rensefisk?

FHF har nå lyst ut midler til å samle, systematisere og sammenstille vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap for bruk av rensefisk
Fagfelt: Havbruk

Utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

FHF lyser ut midler til å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakse- og regnbueørretproduksjon med data fra 2020.
Fagfelt: Havbruk

Ny utlysning; Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året
Fagfelt: Hvitfisk

Nye prosjekter på nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Nyreforkalkninger og blødersyndrom, bedre kjent som nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom (HSS), er to utfordrende sykdomstilstander for produsenter av laksesmolt.
Fagfelt: Havbruk

Utlysning: Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.
Fagfelt: Hvitfisk

Utlysning: Utvikling av morgendagens fiskeredskaper - torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn.
Fagfelt: Hvitfisk
keyboard_arrow_up