Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 52 treff

Vi fant 45 artikler

Nefrokalsinose er svært utbredt

En delrapport i prosjektet NEFROSMOLT viser at nefrokalsinose ble påvist i samtlige settefiskanlegg som ble undersøkt i Midt Norge, selv om omfanget varierer. Årsakssammenhenger er også kartlagt.
Fagfelt: Havbruk

Utvikling av hurtigmetode for måling av vanninnhold i klipp- og saltfisk

Det er håp om å få utviklet en rask og ikke-destruktiv metode for måling av vanninnhold i salt- og klippfisk gjennom ny satsing.
Fagfelt: Hvitfisk

Bred satsing på automatisering

FHF setter nå i gang et bredt løft for å bedre lønnsomheten i flåte og industri gjennom automatisering, flere forskjellige prosesser skal utfordres gjennom nye FoU-prosjekter.
Fagfelt: Villfisk

Tiltak for å redusere plastutslipp fra sjømatnæringen

Tre nye prosjekter skal nå dokumentere alternativer til plast og nye måter å forhindre plastutslipp til omgivelsene fra sjømatnæringen.

Slik kan vi få mer klimavennlig transport av norsk laks

Det å endre måten laks fraktes på til markedene vil kunne gi store klimakutt viser en ny rapport fra Nofima
Fagfelt: Havbruk

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon til havs i Ofoten. Nor Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.
Fagfelt: Havbruk

Nye prosjekter på ILA, CMS og sår

Økt kunnskap om smitteveier, smittemekanismer og forebyggende tiltak mot ILA, CMS og sår vil ha stor betydning for både fiskevelferd, biosikkerhet og lønnsomhet i norsk lakseoppdrett.
Fagfelt: Havbruk

Hva er fôrsammensetningens betydning for laksens helse og robusthet?

Vi vet en hel del om laksens ernæringsbehov når det kommer til fett, karbohydrat og proteiner. Men når det gjelder samspillet mellom ulike fôrkomponenter er kunnskapshullet større
Fagfelt: Havbruk

Anbefaler en endring av prøvemetodikk for måling av vanninnhold i klippfisk

I et nytt FHF prosjekt har det blitt påvist forskjeller mellom ulik metodikk for måling av vanninnhold i klippfisk, og forskerne anbefaler at det lages en ny protokoll som alle markedene kan omforenes om
Fagfelt: Hvitfisk

Kan Atlantisk laks bli resistent mot lakselus?

Det skal nå undersøkes om vi kan bruke kunnskap fra stillehavslaks, som er resistent mot lus, til å gjøre vår egen laks like resistent.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up