Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 60 treff

Vi fant 53 artikler

Skal bygge kunnskap om produksjon av storsmolt

To nyoppstartede prosjekter skal nå ta for seg ulike produksjonsmåter i RAS og analysere hva som gir best vekst og overlevelse i sjøfasen.
Fagfelt: Havbruk

Tiltak mot lakselus

Lakselus har vært det høyst prioriterte enkeltområdet for FHF i en årrekke, og hvert år gjøres det nøye analyser i samråd med oppdrettsnæringen over hvilke innretninger forskningsinnsatsen bør ha.
Fagfelt: Havbruk

Vil Pasteurella i laks til livs

Kunnskap om bakterien som forårsaker pasteurellose i laks og hvordan sykdom kan forebygges og behandles er mangelfull. Derfor skal søkelyset nå rettes mot å oppnå en større forståelse.
Fagfelt: Havbruk

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF ser behov for en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) og lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk.
Fagfelt: Havbruk

Ny kunnskap søkes

Både fiskeri- og havbruksnæringene har områder hvor kunnskapen er stor, men hvor det fortsatt er hull som må tettes for å øke lønnsomhet, kvalitet og bærekraft. Områder som dette prioriteres av FHF og flere forskningsprosjekter skal nå iverksettes

Kan ketolinsyre påvirke etablert hjertekar sykdom?

FHF ønsker i en ny utlysning å få kartlagt hvorvidt inntak av ketolinsyre kan ha en helende effekt på pasienter med etablert aterosklerose. Prosjektet skal omfatte både musestudier og humane intervensjonsstudier.
Fagfelt: Pelagisk

Bred satsing på økt ressursutnyttelse

Et bredt løp pågår nå for å se på økt utnyttelse av ressursene i sjømatnæringen, samtidig som utvikling av teknologi for bedre seleksjon i fiskeriene også er viktig i en sirkulærøkonomisk tankegang.
Fagfelt: Villfisk

Nefrokalsinose er svært utbredt

En delrapport i prosjektet NEFROSMOLT viser at nefrokalsinose ble påvist i samtlige settefiskanlegg som ble undersøkt i Midt Norge, selv om omfanget varierer. Årsakssammenhenger er også kartlagt.
Fagfelt: Havbruk

Utvikling av hurtigmetode for måling av vanninnhold i klipp- og saltfisk

Det er håp om å få utviklet en rask og ikke-destruktiv metode for måling av vanninnhold i salt- og klippfisk gjennom ny satsing.
Fagfelt: Hvitfisk

Bred satsing på automatisering

FHF setter nå i gang et bredt løft for å bedre lønnsomheten i flåte og industri gjennom automatisering, flere forskjellige prosesser skal utfordres gjennom nye FoU-prosjekter.
Fagfelt: Villfisk
keyboard_arrow_up