Til innholdet

Bidrag til verdiskaping – årlig evaluering av utvalgte prosjekter (1)

FHF lyser ut inntil 4 millioner NOK for å studere, evaluere og dokumentere i hvilken grad FoU-prosjekter finansiert av FHF skaper merverdi i næringen målt i form av bidrag til verdiskaping. Det er 2. gangs utlysning på temaet, derav kort frist.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901722

FHF har etablert flere måter å måle resultater av prosjektene og investeringene på, gjennom et omfattende resultatmålingssystem. Disse måler i stor grad vurdering av måloppnåelse i de enkelte prosjekter, men klarer i liten grad å beregne økonomisk avkastning direkte. FHF ønsker å bringe inn en resultatmåling som er direkte innrettet mot økonomisk avkastning fra prosjekter. Det kan gjøres ved hvert år å velge ut 3-5 prosjekter som er egnet til den type effektmåling. Prosjektene skal evalueres med fokus på deres evne til å skape resultater som bidrar til eksempelvis å skape arbeidsplasser (lønnsinntekt) og lønnsomhet i næringen. Evalueringen skal gi et anslag på FHFs (minimums-)bidrag til verdiskaping i næringen på litt lengre sikt for en utvalgt samling av prosjekter.

 Målsettingen med prosjektet er å få dokumentasjon på langsiktige effekter og verdiskaping som resultat av et utvalg av prosjektporteføljen.

  • Det tas sikte på å iverksette ett prosjekt
  • Varighet på prosjektet er 5 år
  • Det skal gjøres evalueringer ved hvert år gjennom prosjektperioden å velge ut 3-5 prosjekter som evalueres etter målsettingen
  • Prosjektene bør være avsluttet for en tid siden slik at verdiskaping i næringen på litt lengre sikt er mulig å evaluere
keyboard_arrow_up