Til innholdet

Energieffektiv reketrål

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK for å utvikle trålsystem som gir lavere energiforbruk og bunnkontakt i rekefiske. NB! Søknadsfristen er utvidet til 29. mars !

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

NB! Søknadsfristen er utvidet til 29. mars !

Fisket etter reke med trål har størst energiforbruk per kg. fanget sjømat i villfisknæringa. Det er også det fiskeriet som gir størst bunnbelastning.

Tidligere prosjekter, bl.a. FHF finansiert prosjekt 901303 , indikerer at det kan være betydelige potensialer i å forbedre trålsystemer for å oppnå redusert energibruk og miljøbelastning.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle/forbedre trålsystemer for å oppnår betydelig mindre tauemotstand og mer skånsomhet ovenfor bunnfaunaen.

Det vil være flere delmål med prosjektet:

  • Forbedre design av reketrål-not og/eller rigging for å oppnåbetydelig reduksjon i energiforbruk og miljøbelastning.
  • Vurdere bruk av aktive vinsjkontroll systemer for styring av tråldører.
  • Utvikle og dokumentere forbedret bunngir for reketrål som er mer skånsom ovenfor bunnfaunaen.
  • Dokumentere effekter fra ny teknologi som utvikles som følge av ovenstående målsettinger.

 

keyboard_arrow_up