Til innholdet

Ernæringsbehov hos oppdrettskveite

FHF lyser ut inntil 7 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap om ernæringsbehov hos oppdrettskveite som kan bidra til forbedring av tilvekst, fiskehelse og produksjonseffektivitet.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901657

Problemstilling 

Oppdrett av kveite er en næring som er i sterk vekst og med et betydelig vekstpotensial fordi markedene etterspør mer enn det som produseres i dag. Samtidig har næringen identifisert flere områder hvor dagens kunnskap er mangelfull og som representerer et uforløst potensial som kan gi store gevinster med tanke på tilvekst og fôrutnyttelse, fiskehelse/velferd, produksjonskostnader og verdiskaping. Et slikt område er forståelsen av kveitens reelle krav til næring i senere livsfaser. Generelt sett er eksisterende kunnskap om kveiteernæring og fôrresepter foreldet og basert på erfaringer fra andre oppdrettsarter, og det er derfor et stort behov for å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap på dette feltet. Med økt innsats fra næringen, forskningsinstitusjoner og forvaltningen vil dette potensialet kunne utløses og dermed føre til videreutvikling av en sunn og bærekraftig næring.

Målsetting 

Å fremskaffe ny kunnskap om kveitens krav til næring i senere livsfaser av oppdrett (ca. 0,5-5 kg) som kan danne grunnlag for optimalisert fôrsammensetning og forbedrede fôringsregimer. Oppdretterne vil da oppnå bedre tilvekst, fiskehelse og produksjonseffektivitet. Resultatene skal være relevante for produksjon av både hunn- og hannkveite.

Det tas sikte på etablering av inntil ett prosjekt, som skal fremskaffe generisk kunnskap til nytte for alle interessenter innen kveiteoppdrett, og hvor resultatene skal være åpne og formidles fortløpende slik at kunnskapen raskt kan tas i bruk.

keyboard_arrow_up