Til innholdet

FHF lyser ut inntil 1.0 million kroner for å samle erfaringer og kunnskap om skottelus

Havbruksnæringen har stort fokus på forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus. Skottelusa, som alltid har vært tilstede den også, har derimot vært mindre undersøkt.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901539

Skottelusa Caligus elongatus har alltid vært der, men har i liten grad vært ansett som problemskapende. Den har «kommet og forsvunnet», uten å ha gitt store utfordringer. Derfor har den ikke fått samme oppmerksomhet som lakselus Lepeophtheirus salmonis. Med økende matfiskproduksjon i nordlige områder av landet har det blitt tydelig at også Caligus elongatus kan ha potensiale til å være problematisk på enkelte lokaliteter. Dette ble blant annet trukket frem da FHF gjennomførte møteserien «Langs kysten» høsten 2017, og diskuteres stadig i ulike sammenhenger. Det er manglende oversikt over omfanget av utfordringer med Caligus elongatus både i den nordlige landsdelen og resten av landet, og om hvordan situasjonen utvikler seg. Det er også mangelfull kjennskap til denne fiskelusartens biologi og vertstilpasning, selv om det er kjent at dette er en fiskelus som kan leve på minst 80 ulike fiskearter.

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med et detaljert og fullstendig prosjektforslag

keyboard_arrow_up