Til innholdet

FHF lyser ut inntil 24 millioner kroner til kunnskap og verktøy som kan forebygge dødelighet og velferdsutfordringer forbundet med nedsatt gjellehelse og gjellelidelser hos oppdrettet laksefisk

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901515
Prosjektnr: 901514

Laksenæringen opplever økende problemer med nedsatt gjellehelse og gjellelidelser, og ny forskning som kan resultere i kunnskap og verktøy som kan bidra til å forebygge eller redusere dødelighet og velferdsutfordringer knyttet til slike problemer vil ha stor nytteverdi for næringen.
keyboard_arrow_up