Til innholdet

FHF lyser ut midler til forskning på hvitfisk

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901500

FHF har valgt å konkurranseutsette arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for fangstkontroll og kvalitetssikring av råstoff.
keyboard_arrow_up