Til innholdet

Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for å finne årsakene til skader og mye blod i fiskekjøttet på stor snurrevadtorsk, samt å foreslå tiltak for å øke kvaliteten.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Det rapporteres fra flere fiskemottak om skader og blod i fiskekjøttet på stor torsk (+8) fisket med snurrevad. Med bakgrunn i et innspill fra fiskeindustrien ble det iverksatt en forundersøkelse som en del av prosjekt 901585 (Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk) der datagrunnlag og film av fangster fra 3 fartøy og 3 landinger ble systematisert. Fangstene ble gruppert i 8 kilo pluss og 4-8 kg og vurdert etter flekking til klassene: Primeira: feilfri fisk, Sortido: noe skader og blod og Vrakfisk: store skader og mye blod.

I gjennomsnitt for 3 landinger hadde fartøyene følgende graderinger:

Fartøy 1:             57% Primeira, 35% Sortido og 8% Vrakfisk for torsk 8+

Fartøy 2:             45% Primeira, 43% Sortido og 13% Vrakfisk for torsk 8+

Fartøy 3:             27% Primeira, 39% Sortido og 34% Vrakfisk for torsk 8+.

De foreløpige resultatene tyder på at pumping gir større skader enn sekking, men alle fartøy hadde en forholdsvis lik andel (35 – 43%) Sortido for torsk 8+, noe som tyder på at kvalitetsutfordringen også kan knyttes til andre faktorer enn pumping.

Målsetting 

Hovedmål:

Finne årsakene til skader og mye blod i fiskekjøttet for stor snurrevadtorsk 8+ kg, samt å foreslå tiltak for å øke kvaliteten.

Delmål:

  1. Utarbeide kunnskapsstatus basert på tidligere forskning vedr. kvalitet i snurrevadfisk, inkludert fangst- og håndteringsmetodikk ved levendefangst. Hva er erfaringen vedr. overlevelse +8 kg ved levendefangsting?
  2. Gjennom fullskalaforsøk skal det utføres systematisk variasjon av fangst- og håndteringsparametere for å avdekke hva som er god og dårlig praksis hos fartøy og fiskemottak.
  3. Iverksette og dokumentere tiltak som gjennom forsøk har vist seg å virke.
keyboard_arrow_up