Til innholdet

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.

Tilgang på fornybar energi er viktig for utvikling, vekst og reduksjon av klimagasser for fiskeri- og havbruksnæringen. FHF har derfor tatt et initiativ for å dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi.

Samtidig er det viktig at næringen driver mest mulig energieffektivt. 

Tidligere satsinger har vist flere muligheter for energieffektivisering i sjømatnæringen og FHF vil nå initiere dette prosjektet for å kartlegge potensialet for mer effektiv energibruk i næringen med bakgrunn i dagens situasjon. 

Det har vært gjennomført ulike satsinger for energisparing i enkeltbedrifter og bedriftsnettverk i sjømatnæringen de senere årene, og en viktig del av kartleggingen vil være å fremskaffe kunnskap om tiltak og resultater fra dette arbeidet. 

Målsetting med prosjektet er å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.

Beste praksis for energieffektiv drift innenfor ulike sjømatsektorer skal kartlegges.

Potensialet for fremtidig energieffektivisering innenfor ulike sjømatsektorer skal kartlegges.

Prosess-spesifikke energisparetiltak skal beskrives, med beregning av investeringskostnader, drifts-kostnader og energibesparelse.

Potensialet for å erstatte fossil energi med fornybar energi skal kartlegges.


Det tas sikte på å iverksette ett prosjekt med bakgrunn i utlysningen.

keyboard_arrow_up