Til innholdet

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Tilgang på fornybar energi er viktig for utvikling, vekst og reduksjon av klimagasser for fiskeri- og havbruksnæringen. FHF har derfor tatt et initiativ for å dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi.

Samtidig er det viktig at næringen driver mest mulig energieffektivt. 

Tidligere satsinger har vist flere muligheter for energieffektivisering i sjømatnæringen og FHF vil nå initiere dette prosjektet for å kartlegge potensialet for mer effektiv energibruk i næringen med bakgrunn i dagens situasjon. 

Det har vært gjennomført ulike satsinger for energisparing i enkeltbedrifter og bedriftsnettverk i sjømatnæringen de senere årene, og en viktig del av kartleggingen vil være å fremskaffe kunnskap om tiltak og resultater fra dette arbeidet. 

Målsetting med prosjektet er å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.

Beste praksis for energieffektiv drift innenfor ulike sjømatsektorer skal kartlegges.

Potensialet for fremtidig energieffektivisering innenfor ulike sjømatsektorer skal kartlegges.

Prosess-spesifikke energisparetiltak skal beskrives, med beregning av investeringskostnader, drifts-kostnader og energibesparelse.

Potensialet for å erstatte fossil energi med fornybar energi skal kartlegges.


Det tas sikte på å iverksette ett prosjekt med bakgrunn i utlysningen.

keyboard_arrow_up