Til innholdet

Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringens fram mot 2040

FHF lyser ut inntil 5 000 000 NOK for å dokumentere sjømatnæringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi for økt verdiskapning og gjennomføring av det grønne skiftet.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Tilgang til fornybar energi er helt avgjørende for utvikling, vekst og reduksjon av klimagasser for sjømatnæringen. I dag stanses oppgraderinger, nyinvesteringer og nødvendige klimatiltak, da mange sjømatbedrifter og fiskefartøy ikke får levert tilstrekkelig fornybar energi. Det er behov for en kunnskapskartlegging av næringens behov for fornybar energi frem mot 2040, hva som hindrer tilgang og status for alternative energiløsninger.  

Det er flere forhold som skaper mangel på fornybar energi for sjømatnæringen. Det er behov for å kartlegge hvilke årsaker og barrierer dette skyldes og foreslå tiltak og endringer av reguleringer og finansieringer av nettutbygginger, som kan bedre tilgangen på fornybar energi til sjømatnæringen.

Prosjektet vil ha flere målsettinger:

Sjømatnæringens behov for fornybar energi frem mot 2040 skal kartlegges.

Næringens anleggsbidrag for nettutbygging de siste 10 år skal kartlegges, herunder hvilke prosjekter som har stanset opp på grunn av manglende nettkapasitet og/eller for høye krav om anleggsbidrag.

De samfunnsøkonomiske tapene på manglende og utsatt nettutbygging eller for høye anleggsbidrag for nettilknytning for sjømatnæringen skal kartlegges og beregnes, samt hvilke effekter dette kan ha på næringens fremtidige lokalisering.

Årsakene og barrierene for at bedriftene ikke får levert tilstrekkelig fornybar energi skal kartlegges og alternative reguleringer og finansieringsordninger for nettutbygginger og energilagring skal foreslås.

Det skal gjennomføres en kunnskapsstatus og kartlegges kommersiell modenhet, inklusive kostnader per KWh, for alternative energikilder og energibærere for flåte, landindustri, havbruk og oppdrett på land og hva klimaeffekten av en total omlegging til fornybare energikilder vil utgjøre i reduserte utslipp for hele næringen.

 

keyboard_arrow_up