Til innholdet

Produksjon av stor laksesmolt og videre prestasjoner i sjø

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner for å bedre kunnskapen om hvordan produksjonsbetingelsene for stor laksesmolt påvirker helse og prestasjon i sjø.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! Det er gjort en presisering av målsettingen i utlysningen om at det gjelder laksesmolt i Norge.
Hovedmålsettingen med utlysningen er å bedre kunnskapen om hvordan produksjonsbetingelsene for stor laksesmolt i Norge påvirker helse og prestasjon i sjø

Utsett av større laksesmolt (også omtalt som storsmolt eller postsmolt) har blitt en stadig vanligere produksjonsstrategi. 

Utvikling av ny teknologi, spesielt innenfor RAS, har gitt nye muligheter og økt fleksibilitet i produksjonen. Både forskningsmiljøene og næringen har opparbeidet betydelig kunnskap, og det er også gjort en kartlegging av beste praksis for storsmoltproduksjon (901701 Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt).

Det påpekes imidlertid at vi fortsatt trenger mer kunnskap om de biologiske forutsetningene for smoltproduksjon, og hvorvidt det finnes særskilte produksjonsutfordringer knyttet til ulike størrelser av laksesmolt.

Målsettingen med denne utlysningen er derfor å øke kunnskapen om produksjon av stor smolt og hvordan produksjonsbetingelsene i settefiskfasen påvirker videre helse og prestasjoner i sjø

Hovedmålsettingen er å bedre kunnskapen om hvordan produksjonsbetingelsene for stor laksesmolt påvirker helse og prestasjon i sjø. Omsøkte prosjekt skal rettes inn mot ett eller flere av følgende delmål:

  • Økt kunnskap om hvordan ulike produksjonsbetingelser i settefiskfasen påvirker storsmoltens helse og prestasjoner gjennom hele sjøfasen
  • Økt kunnskap om hvordan størrelse og tidspunkt for utsett påvirker storsmoltens helse og prestasjoner gjennom hele sjøfasen
  • Økt kunnskap om hvordan utsett av smolt av ulik størrelse og på ulike tider av året påvirker helse, smittedynamikk og behov for behandling mot lakselus gjennom hele sjøfasen.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres

 

keyboard_arrow_up