Til innholdet

Produksjonsrelaterte tiltak mot nefrokalsinose på laksefisk

FHF lyser ut midler for dokumentasjon av produksjonsrelaterte tiltak mot nefrokalsinose på laksefisk.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901874

Best mulige livs- og miljøbetingelser i settefiskfasen er avgjørende for god tilvekst, helse og velferd i sjøfasen.

Næringen opplever økende utfordringer i settefiskfasen som i stor grad handler om produksjonsrelaterte sykdommer. Økningen har skjedd samtidig med oppskalering av kapasitet, og med utbygging av nye anlegg hvor flertallet benytter RAS-teknologi. 

Nefrokalsinose er en av de viktigste produksjonsrelaterte sykdommene både på laks og regnbueørret.

Det er nødvendig å forstå hvilke fysiologiske endringer som skjer i fisken, og da særlig i nyret, når den utsettes for forandringer i miljøbetingelser og utvikler nefrokalsinose. Sammen med bruk av indikatorer for tidlig påvisning av tilstanden, er det behov for å dokumentere om relevante produksjonsrelaterte tiltak kan stoppe eller reversere utvikling av sykdommen.

Målsetting med prosjektet er å dokumentere om relevante produksjonsrelaterte tiltak kan forebygge eller reversere utvikling av nefrokalsinose på laksefisk.  

Det tas sikte på finansiering av inntil ett prosjekt på hver av artene (laks og regnbueørret). En søknad kan omfatte én eller begge arter, som vil sidestilles i evalueringen.

Det er satt en åpen ramme for utlysningen, og budsjett/økonomi vil være et sentralt vurderingskriterium.

keyboard_arrow_up