Til innholdet

Skånsom sløyemaskin - PIB utlysning

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901403
Prosjektnr: 901359

FHF utlyser opptil 4 mill. NOK for utvikling av skånsom sløyemaskin. Utlysningen er en del av FHF sin satsing for å utvikle automatiserte og effektive linjer for produksjon av hvitfisk, og er del av FHFs Prosjekt-i-Bedrift ordning. 

FHF har prioritert arbeidet med å utvikle fullautomatisert filetering av hvitfisk. Det vil ha stor betydning for utvikling av lønnsom bearbeiding i Norge.
Fullautomatisert vil si at alle ledd i produksjonsprosessen må adresseres og FHF har flere prosjekter gående. Nå skal skånsom sløyemaskin utfordres. Målet er å oppnå automatisert sløying som bedre ivaretar restråstoff og reduserer svinn. Begge deler vil øke lønnsomheten.
Utlysningen forutsetter samarbeid mellom sjømatbedrift og teknologileverandør og er del av FHFs Prosjekt-i-Bedrift ordning.

keyboard_arrow_up