Til innholdet

Teknologi for måling av restholdbarhet i torskefilet

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle og implementere teknologi for måling av restholdbarhet i torskefilet basert på hyperspektral avbildning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Metoder for objektiv kvalitetsvurdering av hvitfisk er etterspurt av industrien.
I et tidligere FHF-prosjekt 900749 utviklet forskerne en modell basert på VIS/NIR spektroskopi som estimerte restholdbarhet for filet basert på dager lagret på 0 oC. 

I senere prosjekter er det utviklet teknologi basert på hyperspektral avbildning for å måle kvalitet på rund hvitfisk basert på blodinnhold, i sanntid og i industriell hastighet (901489).

Det er nå interesse fra hvitfisknæringen for å ta resultatene fra prosjekt 900749 videre og utvikle kommersiell teknologi basert på hyperspektral avbildning for automatisk påvisning av restholdbarhet. Det vil videre være interessant å se på mulighetene for å inkludere måling av restholdbarhet i en løsning som også kan måle andre viktige kvalitetsparametre som blod, kveis, spalting og tekstur.

Målsetting med prosjektet er å utvikle og implementere teknologi for måling av restholdbarhet i torskefilet basert på hyperspektral avbildning.

Kravspesifikasjon sammen med relevante næringsaktører skal utformes. 
En robust modell for å predikere restholdbarhet basert på forbrukerakseptans skal etableres.
Mulighetene for å inkludere måling av restholdbarhet i en teknologisk løsning som i tillegg kan måle andre viktige kvalitetsparametre skal kartlegges.

keyboard_arrow_up