Til innholdet

AGD-samling

Fagfelt:

Avsluttet

August 26, 2014

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 15:30

AGD-samling

Hva lærte vi av 2013 – beredskap høst 2014

Fomas-Fiskehelse og Miljø as, i samarbeid med FHF, inviterer oppdrettsbedrifter og fiskehelsepersonell til et møte om AGD i Norge.
Møtet arrangeres på Clarion Hotel Bergen Airport tirsdag 26. august kl. 10.00 - 15.30


Mål: være best mulig rustet mot AGD- utbrudd i 2014 og 2015

Møtet er gratis.
Dersom det blir stor påmelding, kan det bli nødvendig å sette en begrensning i antall deltakere pr bedrift.

Møteleder: Merete Bjørgan Schrøder Ph.D., fagsjef FHF

AGENDA:

10.00 - 10.10 Velkommen - praktisk informasjon om møtet
                     Solveig M.R.Nygaard, FoMAS
                     Merete Bjørgan Schrøder, FHF

10.10 - 10.30 Hvordan arbeider myndighetene med AGD?
                     Martin Binde, Mattilsynet

10.30 - 10.45 Genetisk motstandskraft mot AGD - hva skjer i Norge?
                     Marie Lillehammer, Nofima

10.45 - 11.05 Smittetester med amøber og effekt av ferskvannsbehandling i
                      forsøk.
                     Vibeke Emilsen, VESO

11.05 - 11.25 Inkubasjonstid, erfaring med gjellescoring i smittetester med
                      amøber.
                     Linda Andersen, iLab

11.25 - 11.55 Oppsummering pilot prosjekt AGD 2013 FoMAS
                     Diagnostikk - Risikofaktorer - Fokusområder for videre FoU
                     David Persson, FoMAS

12.15 - 13.15 Lunsj

13.15 - 13.45 Oppsummering av pilotprosjekt AGD 2013 FoMAS
                     Behandlinger som er utført - evalueringer av tiltak.
                     Oppsummering AGD i 2014 Rogaland og Sunnhordland
                       David Persson, FoMAS

13.45 - 14.05 Marine Harvest sine erfaringer med ferskvannbehandling
                     Per Helge Bergthun, Marine Harvest Region sør

14.05 - 14.20 Risikopunkt ved ferskvannsbehandling sett fra brønnbåtens side
                     Rino Jakobsen, Bømlo Brønnbåtservice

14.20 - 14.40 Grieg Seafood Rogaland as: Erfaring med bading med
                      hydrogenperoksyd
                    Torbjørn Munkejord Pedersen, FoMAS

14.40 - 15.30 Oppsummering av erfaringer fra 2013 / strategi 2014/2015

Spørsmål om møtet kan stilles til:

David Persson david@fom-as.no 47485908

Solveig M R Nygaard solveig@fom-as.no 90197616

 

Spørsmål om møtet kan stilles til: 

David Persson               david@fom-as.no                47485908

Solveig M R Nygaard   solveig@fom-as.no             90197616

 

keyboard_arrow_up