Til innholdet

Miniseminarer på Forskningstorget under AquaNor

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

August 20 - 23, 2019

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 14:00

Trondheim Spektrum, Nidarøhallene
Last ned programmet PDF ikon

Miniseminarer på Forskningstorget under AquaNor

Eget torg for forskning og innovasjon under AquaNor. FHF har stand sammen med 13 andre aktører og former tilsammen Forskningstorget i den nye A hallen.

Tirsdag 20. august kl 14.30-15.30

14.30-14.45

Åpning av Forskningstorget v/ administrerende direktør John-Arne Røttingen, Forskningsrådet og fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Seminar 14.45-15.30

Er framtida på land og langt til havs?

- Lukkede anlegg er en del av framtidas mangfold, ved Åsa Espmark, Nofima
- Lukkede anlegg i sjø - bra for helse og miljø? Ved Arve Nilsen, Veterinærinstituttet. 
- Eksponert oppdrett - er det så vanskelig da? Ved Hans Bjelland, SINTEF Ocean 
- Kan fiskevelferd sikres langt til havs? Ved Ole Folkedal, Havforskningsinstituttet 
- Bruk av sensorfisk til validering av systemer for håndtering av fisk, ved Walter Caharija, SINTEF Ocean 
- ConSite - et verktøy for dialogbasert konfliktløsing, ved Frank Hanssen, NINA 
- Nordlaks modell for bærekraftig havbruk, ved konsernsjef Eirik Welde, Nordlaks. 

Onsdag 21. august kl 10.30-11.15

Kvalitet og bærekraft – hype eller strategi?

- "Forbrukerperspektiver på bærekraft". En studie av europeiske holdninger til bærekraft i sjømatnæringen. Ved Frode Alfnes, NMBU 
- Moderne oppdrett og konsekvenser for produktkvalitet på Atlantisk laks. Ved Chris A. Johnsen, Nord Universitet 
- Kostnadsdrivere i oppdrett. Ved Audun Iversen, Nofima 
- Overvåking av innhold av fremmedstoff i oppdrettslaks. Ved Rita Hannisdal, Havforskningsinstituttet 
- Frisk fisk er viktig for eksport og markedstilgang. Hvordan sikre norsk adgang til det internasjonale markedet? Ved Edgar Brun, Veterinærinstituttet 
- Verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen. Ved Ulf Winther, SINTEF Ocean 
- Fakta om havbruk . Utvikling av Bærekraftsportalen. Ved Kine Mari Karlsen, Nofima 
- The Explorer. Ved Helene Friis, Innovasjon Norge. 

Onsdag 21. august kl 13.00-13.45

Miljøutfordringer i lakseoppdrett – hvordan kan de løses

- Rømt laks -. hvordan påvirkes villaksens genetikk? Ved Kjetil Hindar, NINA 
- Miljøomsyn i akvakulturlova - korleis tryggje forutbereknelegheit og miljømessig bærekraft? Ved Bjørn Bakke, UiT Norges arktiske universitet 
- Genredigering kan bidra til å løse miljøutfordringer i lakseoppdrett. Ved Anna Wargelius, Havforskningsinstituttet 
- Lus og påvirkning på villfisk. Ved Ørjan Karlsen, Havforskningsinstituttet 
- Effekter av lakselusmedisin på reker. Ved Renée Bechmann, NORCE 
- SalmoDetect: Metoder for dokumentasjon av plast i fiskefilet. Ved Marte Haave, NORCE 
- Utslipp fra anlegg - ny metode for hardbunn. Ved Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva 
- Sameksistens - fiskeri og havbruk. Ved Ingebrigt Uglem, NINA 

Onsdag 21. august kl 15.00-15.45

Hvordan sikre frisk fisk?

- Status sykdom og fiskevelferd - hvilke utfordringer har vi i 2019 og hvor går utviklingen? Ved Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet 
- Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA. Ved Thierry Baussant, NORCE 
- Hva er DNA universal databank for fiskeriene og akvakultur og hvordan kan den anvendes for å sikre frisk fisk? Ved Owen Wagenstern, UiT Norges arktiske universitet 
- Potensialet i vår nye genetiske verktøykasse. Ved Kari Kolstad, NMBU 
- Fish mucosal barriers - living sensors to a changing environment. Ved Carlo Lazado, Nofima 
- Velferd hos rensefisk. Ved Ingrid Lein, Nofima 
- Salmon insight - veien til individbasert fiskeoppdrett. Ved Martin Føre, NTNU 
- Kamerabasert ID – 2 millioner helsekort ved Oscar Markovic, SEALAB AS 

Torsdag 22. august kl 10.30-11.15

Lakselusa – vår bitreste fiende

- Lakselusa er ikke bare lus - status fra Licemap. Ved Kim Præbel, UiT Norges arktiske universitet 
- Research challenges in salmon lice detection and counting. Ved Dmitri Klimentov, Steinsvik Aqua AS 
- Skottelus - vår nye fiende? Ved Mette Remen, Akvaplan-niva 
- Hindrer smart lokalisering lusesmitte? Ved Ørjan Karlsen, Havforskningsinstituttet 
- Får vi mindre lakselus med koordinert brakklegging? Ved Lars Qviller, Veterinærinstituttet 
- Hva tenker rognkjeksen? Ved Fredrik Staven, Nord Universitet 
- Bruk av optimal rognkjeks. Ved Atle Foss, Akvaplan-niva 
- FLS avlusingssystem og fiskehelse. Ved Lars Georg Backer, Flatsetsund Engineering 

Torsdag 22. august kl 13.00-13.45

Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk

- Gjær fra norsk biomasse som fôringrediens: Hvordan påvirker prosessering av gjær fordøyelighet og immunresponser i Atlantisk laks? Ved Leidy Lagos, NMBU 
- Ressursregnskap for laksefôr gjennom et år. Ved Turid Synnøve Aas, Nofima 
- Nasjonal Algepilot Mongstad. Ved Hans Kleivdal, NORCE 
- Mikrobielt produsert DHA/EPA til fôr. Ved Olav Vadstein, NTNU 
- En smartere måte å fôre torsken på. Ved Marit Bjørnevik, Nord Universitet 
- Fluelarver, tare og tarmhelse. Ved Trond Kortner, NMBU 
- The oils of the millennium feed meet the salmon's need. Ved Bente Ruyter, Nofima 
- Fôr, fisk og miljø, en helhetlig tilnærming til mineralernæring. Ved Erik-Jan Lock, Havforskningsinstituttet 

Torsdag 22. august kl 15.00-15.45

Nye muligheter fra havet

- Bioøkonomi - nye produkter fra fornybare ressurser. Ved Kari Kolstad, NMBU 
- Konvertering av biomasse til høyverdigeprodukter. Ved Inger Lin Ræder Uttakleiv, UiT Norges arktiske universitet 
- Miljøeffekter av taredyrking. Ved Reinhold Fieler, Akvaplan-niva 
- Taredyrkingsfartøy for en næring vi ser konturene av. Ved Svein Knudtzon Waagbø, Møre Maritime AS 
- Sirkulær bioøkonomi - avfall fra havbruk som kilde til fosfor. Ved Helen Hamilton, NTNU 
- Restråstoffanalyse. Ved Magnus Stoud Myhre, SINTEF Ocean 
- Intelligent fish feeding through integration of enabling technologies and circular principles. Ved Lars Ebbesson, NORCE 

Det er ingen påmelding, det er bare å dukke opp på stand 

A-125

keyboard_arrow_up