Til innholdet

Nasjonal konferanse på kontroll og forebygging av lakselus

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Januar 22 - 24, 2018

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 15:00

Påmelding til arrangementet

Nasjonal konferanse på kontroll og forebygging av lakselus

FHFs Rensefiskkonferanse og seminar om medikamentfri kontroll med lakselus smelter sammen til ett arrangement: Forebygging og kontroll av lakselus.

                       

Presentasjoner mandag 22. januar 2018 - Bruk av rensefisk:

 

Kristin Ottesen, HaVet

Asgeir Østvik, Åkerblå

Siri Giskegjerde, FoMAS

 

Presentasjoner tirsdag 23. januar 2018 - Forebygging og kontroll:

 

  • Åpning - Geir Andreassen, FHF

  • Hvordan jobber Salmar med lusekontroll - Bård Skjelstad, Salmar

  • Hva har vi erfart langs kysten? Kjell Maroni, FHF og Randi Nygaard Grøntvedt, INAQ (hadde ingen skriftlig presentasjon)

Marianne Halse, Salmar


Remi Mathisen, Nordlaks Oppdrett

Presentasjoner onsdag 24. januar 2018 - Forebygging og kontroll:

 

 

Beskrivelse av konferansen:  

Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen til å dele erfaringer og kunnskap, og finne nye løsninger.

Utvidet fokus ved ny konferanse


Rensefisk-konferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus - med fokus på rensefisk. Men i det helhetlige bildet er rensefisk kun en av mange tiltak, og derfor har FHF utvidet konferansen til å dekke hele området forebygging og kontroll med lakselus.

 

Fokus ved den nye konferansen blir å presentere ny kunnskap fra forskning og nye praktiske erfaringer i forhold til forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. Det vil være god tid til mingling og erfaringsdeling under konferansen.

 

Under konferansen vil det bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygtging og kontroll av lakselus, og rotasjon mellom ulike metoder for å unngå tilvenning/adapsjon til medikamentfri kontrollmetode.

 

Oppdatert program finnes her

 

Praktisk informasjon 

Forebygging og kontroll av lakselus-konferansen finner sted 22.-24. januar 2018 på Clarion hotel & conference på Brattøra i Trondheim.  Programmet går over tre dager, men det er mulig å melde seg på enkeltdager.

 

I 2017 tiltrakk konferansen seg nærmere 500 deltakere. Det lønner seg derfor å være tidlig ute med påmelding da det er begrenset plasser og overnatting.

 

Utstyrsleverandører har mulighet for ministand for å presentere seg. Henvendelser sendes til post@fhf.no

 

keyboard_arrow_up