Til innholdet

Workshop om erfaringer ved bruk av luseskjørt

Fagfelt:

Avsluttet

Juni 23, 2021

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 11:00

Microsoft Teams

.

Påmelding til arrangementet

Workshop om erfaringer ved bruk av luseskjørt

FHF og Akvaplan-niva inviterer til workshop for å diskutere erfaringer med bruk av luseskjørt, samt foreløpige resultater fra prosjektet "Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt" (EFFEKTIV).

For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi. Hovedformålet med det FHF finansierte prosjektet EFFEKTIV er å dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rensefisk og skjørt, og kombinasjon av disse metodene i lakseoppdrett. Prosjektet omfatter også utarbeidelse av en protokoll for beste praksis ved bruk av rensefisk og luseskjørt gjennom brukerundersøkelser og kartlegging av erfaringer fra stor-skala testing.

Akvaplan-niva har som en del av prosjektet gjennomført intervju av en rekke oppdrettsselskap for lære mer om strategier, driftsrutiner og driftsmessige erfaringer fra bruk av luseskjørt. Bedriftene som deltok har god spredning, både geografisk og størrelsesmessig. Forskerne har gjennom intervjurunden fått et interessant innblikk i hvordan de ulike metodene er benyttet for å oppnå best mulig effekt. Fra deltagerne har de fått konkrete anbefalinger og frarådinger, forslag til strategier og teknologiske løsninger. De avdekket også et forbedringspotensial i kommunikasjonen internt i oppdrettsselskapene og mellom selskapene. Oppsummert så har de møtt veldig mange dyktige fagpersoner, som villig har delt av sin kunnskap og erfaring. Akvaplan-niva har samlet foreløpige resultater fra intervjurunden i et notat, som vil presenteres i workshopen. 

Nå ønsker Akvaplan-niva å favne enda bredere enn det de gjorde i intervjurunden og inviterer derfor fiskeoppdrettere til en workshop for å diskutere bruk av luseskjørt og tilgrensende tema som fiskevelferd, øvrig teknologi og effekter på det omkringliggende miljø. Basert på intervjurundene, og denne workshopen skal det utarbeides en protokoll for beste praksis for bruk av luseskjørt. 

Vi håper på godt oppmøte på den digitale workshopen. Vi ønsker spesielt å invitere personer fra den daglige driften på lokalitetene og servicebåtene siden disse har mest direkte erfaring fra installasjon, bruk, vedlikehold og demontering av luseskjørt. 

På prosjektsiden til "Effektiv" kan man lese mer om prosjektet

Den digitale workshopen vil foregå i Microsoft Teams og ledes av Kjell Maroni, FHF.

Arrangementet er delt inn i fire tema som hver har en innleder. Etter innledningen åpner vi opp for spørsmål, innspill og diskusjoner. Det vil være mulig å ta ordet via Teams funksjon eller sende inn kommentarer i møtets "chat-felt". Spørsmål, kommentarer, presiseringer og gjerne bilder/illustrasjoner kan også sendes til Akvaplan-niva før, under og etter arrangementet. Send da til Bård Worum på epost bhw@akvaplan.niva.no.

Deltakelse på workshopen er gratis.

Program

keyboard_arrow_up