Banner Image

Betydelig reduksjon av klimagassutslipp fra norsk fiskeflåte

Klimagassutslippene fra fiskeflåten i Norge er redusert med 42 prosent siden toppen i 2004. En viktig årsak til nedgangen er at fiskeflåten har byttet ut kjølemedier med svært kraftig klimaeffekt med gasser som ikke påvirker klima.
Fagfelt:

20 sep 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215