Banner Image

Lovende resultater for lusevaksine testet i labskala

Lakselus, Lepeophtheirus salmonis, representerer en av de viktigste begrensingene for bærekraftig oppdrett i Norge i dag. Tester i labskala har i dette prosjektet vist at en lusevaksine ga mindre hunnlus på laksen og påvirket samtidig deres evne til å lage egg. De eggene som klarte seg og klekte ble ytterligere svekket i andre generasjon.
Fagfelt:

22 nov 2018
Skrevet av: Maja Bævre-Jensen, FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215