Banner Image

Ny masteroppgave om skottelus nå åpent tilgjengelig

FHF lyste 20.11.2018 ut mulighet for å søke om finansiering for utarbeidelse av en Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus («skottelus»).
Fagfelt:

27 nov 2018
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215