Til innholdet

Havbruk

18.11.2013

4th sea lice i Trondheim viste resultater.

FHF har en tung satsing rettet mot å hindre økt utvikling av resistens hos lakselus. Innlegg fra 4th sealice i Trondheim denne uken viste blant annet at oppdrett av berggylt er i fremgang både i Norge og Skottland, samtidig er det stort fokus på økt effektivitet og overvintring av rensefisk.

Del artikkel

100 deltagere fra Norge, Chile, Skottland, Irland, Færøyene og Canada var mandag og tirsdag denne uken samlet i Trondheim for å utveksle kunnskap om kontroll med lakselus. Møtet som ble arrangert av FHF og Veterinærinstituttet er et ledd i arbeidet med å koordinere lakselus forskningen.

Presentasjonene fra næringen viste tydelig at det er utfordringer med å få gjennomført optimal forebygging og kontroll av lakselus i anleggene. Canada har blant annet få godkjente behandlingsmidler, andre land har regelverk som begrenser antall ganger et anlegg har lov til å behandle. Næringen i alle landene er derfor svært opptatt av å utvikle og ta i bruk ikke-medikamentelle metoder så raskt som mulig.

I en egen sesjon under samlingen ble det satt søkelys på modeller som utvikles for å studere spredning og konsentrasjon av luselarver. Både Norge, Færøyene, Skotland og Canada har fokus på dette. Aktiv bruk og videreutvikling av disse verktøyene vil gjøre det stadig mer aktuelt å lage scenarier basert på ulike strategier for lokalisering og brakklegging og ulike forebyggings- og behandlingstiltak.

FHF kan konstatere at det er en stor utvikling av ikke-medikamentelle kontrollmetoder der FHF i ulik grad har bidratt til å finansiere forskningsgrunnlaget. Ulike typer skjørtavskjerming begynner å vise gode resultater med reduksjon av luspåslag.

Alle innleggene fra samlingene finner du under:

Program

A stage-structured model for the sea lice population at individual salmon farms by Magne Aldrin, Norwegian Computing Center and University of Oslo

IPMP for Sea Lice in Canada by Pamela Parker, Atlantic Canada Fish Farmers Association

Sea Lice in Chile - Integrated Pest Management by Matias Medina, Instituto Tecnológico del Salmón- SalmonChile

Development of oceangraphic models by Lars Asplin, HI

Lumpsucker - field use by Nils Vestvik, Aqua kompetanse

Sea lice management in Ireland by Cathrine McManus, Marine Harvest

NORDLUS - short presentation by Erik Vikingstad and Albert K. Imsland, Akvaplan-niva

Integrated sea lice control in Norway by Ketil Rykhus, FHL

OCEA Delouser®, an innovative Delousing Technology by Rafael Arenas Acuña Service Manager, OCEA Chile S.A. 

Optical Delousing by John A. Breivik, Stingray Marine Solutions

Perma skirts by Knut Botngård, Botngaard AS

Possibilities in Horizon 2020 by Frode Paulsen, The Norwegian School of Veterinarian Science & The Norwegian Veterinary Institute

Practical and theoretical research aspects around IPM approaches and decision systems by Crawford Revie, Centre for Veterinary Epidemiology Research AVC / UPEI / Canada

Resistance management - an update on R&D by Thor E. Orsberg, Norwegian School of Veterinary Science

Integrated sea lice management: A scottish perspective by Dr Iain Berrill, Technical department Scottish Salmon Producers' Organisation (SSPO)

Sea lice dispersal modelling in Scotlands largest fjordic systems by Nabeil Salama, Marine Scotland Science

The Scottish Wrasse Projects by Meritxell Diez-Padria, Marine Harvest

Sea Lice epidemiology update and development of infection models by Peder Jansen, Veterinærinstituttet

Sea Lice reproduction by Marit Stormoen, DVM, MSc, PhD, Norwegian School of Veterinary Science - Centre of Epidemiology and Biostatistics

Sea Lice research centre update by Christiane Eichner University of Bergen 

Snorkel Project by Lars Helge Stien, Institute of marine research

Status IPM sea lice Faroe Islands 2013 by Peter Østergaard, Bakkafrost

Wintering survival and feeding study of cleanerfish by Unni Austerfjord, Norsk Sjømatsenter

Status - coordinated action LeppeProd by Ingrid Lein, Nofima

Skirt - a green solution against sea lice infestation by Kurt Tande, R&D Manager, Calanus

keyboard_arrow_up