Til innholdet

Bærekraftig utvanning av klippfisk

Industriell utvanningslinje for klippfisk er testet og optimalisert for norske forhold. Metoden vil øke bærekraften til det ferdige produktet

Istock 183316994

← Se flere resultater
Prosjekt:
901593

Trender i klippfiskmarkedet går mot mer bearbeidede og konsumvennlige produkter. For å styrke posisjonen til norske klippfiskprodusenter i eksportmarkedene ønsker man å øke foredlingsgraden i Norge. Et alternativ for å øke bearbeidingsgraden er industriell utvanning av klippfisk og saltfisk for eksport av fryst og utvannet porsjoner. Prosjektet «INDUS» ser på hvordan man kan optimalisere storskala utvanning av norsk salt- og klippfisk til gryteklare produkter.

"All matproduksjon må skje på en mer bærekraftig måte. Vi har troen på at vi kan lage et ferdig utvannet klippfiskprodukt, her i Norge, men ett mer begrenset fotavtrykk enn produsenter i eksportmarkedene" sier Inger-Marie Sperre, Daglig leder i Brødrene Sperre AS.  

Storskala uttesting av utvanningsteknologi

En utvanningslinje i industriskala er bygget opp hos Brødrene Sperre på Ellingsøy utenfor Ålesund.  Prosjektet har gjennomført storskala uttesting og optimalisering med utgangspunkt i Optimars utvanningsteknologi.

Biter av klippfisk har blitt vannet ut, og effekten av ulike innstillinger har blitt kartlagt og dokumentert. Utstyret består av en kuttemaskin, utvanningstank, system for temperaturstyring av vannet, inntak av ferskvann og sjøvann, fryser, glaseringsutstyr og pakkemaskin. Prosessen har blitt optimalisert med tanke på kvalitet, saltinnhold og utbytte.

«Gjennom kontrollerte forsøk der en og en parameter endres, kan vi dokumentere effekten på fisken. Totalt har vi gjennomført syv forsøk med nærmere 1000 kg fisk per forsøk for å finne de beste betingelsene for det utvalgte råstoffet» sier Ingebrigt Bjørkevoll, prosjektleder for Møreforsking.

Viktig bidrag for bærekraftige produkter

Norge eksporterer i dag nesten kun hel klippfisk. For å være konkurransedyktig ut i markedene må prosessene i klippfiskindustrien i større grad automatiseres og optimaliseres.

Resultatene viser at sjøvann kan erstatte ferskvann under deler av utvanningen. Det er positive miljøkonsekvenser ved å kunne benytte sjøvann, og dermed redusere bruken av ferskvann i utvanningsprosessen. Prosjektet forbedrer beslutningsgrunnlaget for bedrifter som skal vurdere muligheter og begrensninger ved økt bearbeiding av salt- og klippfisk i Norge.

I den strategiske satsingen for klippfisk finner du også dette prosjektet om automatisk kutting av klippfisk og et nytt prosjekt for økt foredling for avskjær fra salt- og klippfisk. Summen av disse prosjektene viser en betydelig satsning på ny teknologi i møte med nye behov for forbrukervennlige produkter.

Les mer fra resultatene i forskningsprosjektet her.

keyboard_arrow_up