Til innholdet

En liten håndholdt vannmåler kan løse utfordringer ved eksport av klippfisk

Brasil benytter i dag en annen metode enn den norske standardiserte metoden Codex for å måle vanninnhold i klippfisk, noe som skaper uforutsigbarhet og kan resultere i straffetoll.

← Se flere resultater
Prosjekter:
901638 , 901668

Det ble i FHF prosjekt 901638 dokumentert at det kan være store forskjeller mellom den brasilianske metoden og Codex.  Ved bruk av den brasilianske metoden ble det påvist et gjennomsnittlig vanninnhold 1,6 % høyere enn om en bruker metoden i Codex. Dette har mye å si fordi vanninnholdet er det som definerer tollsatsene i Brasil. I Brasil er det slik at fisk med vanninnhold under 53% klassifiseres som klippfisk med et avgiftsnivå på 5%, mens overstiger fisken dette nivået så er det saltfisk med et avgiftsnivå på 10%. Det at Norge og Brasil bruker ulike metoder, har i flere tilfeller medført straffetoll på produktene.

Det har derfor vært behov for en mer forutsigbar metode som alle kan omforenes om, og gjerne en metode som ikke medfører at fisken som testes må skrotes. Akkurat dette er det forskerne i Nofima og SINTEF Digital nå jobber med å utvikle i prosjekt 901668 (se film). Her jobbes det med å utvikle en liten håndholdt vannmåler som er ikke-destruktiv for fisken. Måleren kan enkelt tas med dit fisken er og kan måle flere fisk på på kort tid.

https://www.youtube.com/watch?v=fKKHsAhXPJg

Det har allerede, i prosjektet, blitt utviklet en industriell avbildende skanner som effektivt kan måle store kvanta med fisk ved hjelp av nær-infrarød spektroskopi (NIR). Denne kan være upraktisk i enkelte sammenhenger, og det jobbes derfor med å utvikle liknende teknologi inn i en liten håndholdt måler. Begge apparatene vil kunne brukes til;

  • Prosesstyring: fisk som ikke er tørr nok kan tørkes mer. Man kan effektivt lære mer om optimale tørkeprosesser.
  • Kvalitetssortering: Man kan sørge for optimal sortering av produkter til ulike kunder og markeder i henhold til de ulike krav og spesifikasjoner som finnes. Dette kan gjøres mer effektivt og nøyaktig enn det som er mulig i dag.
  • Kvalitetskontroll: Vanninnhold kan kontrolleres før eksport slik at man unngår reklamasjoner og straffetoll.

- Et slikt NIR-instrument er ikke kommersielt tilgjengelig i dag. Lykkes vi med dette prosjektet er det ikke bare klippfisknæringen som vil dra nytte av dette. Apparatet vil kunne brukes også til en rekke andre anvendelser innen sjømat, kjøtt, frukt og grønt, sier prosjektleder ved Nofima Jens Petter Wold.

keyboard_arrow_up