Til innholdet

Ett vitamin gir bedre tarmhelse hos laks

Tarmens immunforsvar utgjør den mest omfattende delen av laksens totale immunforsvar. En velfungerende tarm er en forutsetning for effektiv fôrutnyttelse og produksjon av en robust laks.

Bruke Dsc0017 Red 1 Redigert Tamila Pluss Bjrn 002
← Se flere resultater
Prosjekt:
901435

Tidligere forskning indikerer at det økende innslaget av planteprodukter i fôret kan være en medvirkende årsak til tarmproblemene som observeres. Optimalisering av fôrets sammensetning kan redusere tapene, bedre helsen og effektiviteten i produksjonen.

 

Kolin er et essensielt vitamin for atlantisk laks

Fettlagring i de fremre delene av tarmen (steatose), som varierte med sesong, tarmbetennelse og økte i alvorlighetsgrad med produksjonstid i sjø, ble observert jevnlig i oppdrettsanleggene som var inkludert i feltundersøkelsen. Symptomene økte med synkende nivå av fiskemel i dietten, altså parallelt med synkende kolin-nivå, og ble eliminert med tilsetning av kolin i dietten. Kolin-behov økte med økende lipid-nivå i dietten og med økt vanntemperatur.

Steatose kan redusere filetutbytte og dermed den økonomiske gevinsten

Et anslag for den økonomiske gevinsten av å gi fisken optimalt tilskudd av kolin viste at kolintilskudd til et fôr basert på planteingredienser tilsvarer en økning i salgsverdi i størrelsesorden 10 millioner kr i året. Dette for et anlegg som produserer 10 000 tonn fisk til en salgspris av 50 kr/kg. I tillegg kommer bedringen i fôrutnyttelse som følge av redusert fettakkumulering i innvollene.

 

Prosjektet har kartlagt oppdrettslaksens helsetilstand når det gjelder tarmhelse og -funksjon, og avdekket behov før økt tilsetning av vitaminet kolin i fôret. Kolin har blitt redusert til under behovsgrensen for laksen etter overgangen til en mer plantebasert diett. Man har også avdekket andre faktorer som er viktig for å kunne gi anbefalinger om kolin-tilsetning og andre funksjonelle ingredienser til fôrproduksjon. Du kan lese mer om funnene her.

keyboard_arrow_up