Til innholdet

FHFs prioriteringer 2024

Nå er FHFs prioriteringer av FoU-innsatsen for 2024 publisert, det har betydning for næringsaktører, næringsorganisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter.

HP 2024 Front

FHF investerer betydelige midler i FoU hvert år, det frembringer kunnskap som skal bidra til verdiskaping, bærekraft og innovasjon i næringen.
Hva det satses på, hva som prioriteres, er selvsagt helt avgjørende for at innsatsen skaper resultater, prioriteringene må være kjent og de må være forankret i næringen. 

Prioriteringen for 2024 som nå er publisert er bredt forankret i norsk sjømatnæring, primært gjennom de fire faggruppene men også gjennom bred og omfattende dialog med næringsaktører og -organisasjoner gjennom året.

Du finner lett frem til prioriteringer på de enkelte sektorer på forsiden av fhf.no, samt at de foreligger i en samlet handlingsplan.

I handlingsplanen for 2024 finner du i tillegg til prioriteringene på de enkelte områder, budsjett, beskrivelse av hvordan FHF arbeider og noen viktige temaer for FHF og næringen.
Du finner den her: Handlingsplan 2024

keyboard_arrow_up