Til innholdet

Forebygging og kontroll av lus - utlysning

Forebygging og kontroll av lakselus, og også skottelus, er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen. Begge er naturlig forekommende parasitter i sjøvann. Utlysningen skal bidra til kunnskap om forebygging og kontroll av lus.

Lus (1)

Skottelus er parasitt på mer enn 80 ulike villfiskarter, og kan også finne veien inn i semilukkede anlegg som tar inn dypvann, mens lakselus for det aller meste holder seg i øvre vannlag og til laksefisk. Men mer enn at lus er et direkte problem for oppdrettsfisken, er det håndtering av fisken i forbindelse med kontroll av lus som er dagens utfordring, det kan gå ut over fiskevelferden. God effekt og god fiskevelferd for både laks og eventuelt rensefisk når ulike tiltak benyttes er derfor fokus for FHFs utlysning «Forebygging og kontroll av lus 2023».

 

«Å bidra til ny kunnskap som kan sikre god velferd for rensefisk er viktig når næringen bruker rensefisk som lusespiser» sier fagsjef Eirik Sigstadstø i FHF.

 

Plutselige påslag av lus rapporteres også, uten at det er opplagt hvor denne kommer fra. Er det lus som har falt av i forbindelse med tiltak i eget anlegg som finner veien tilbake, eller er det lus som har funnet veien fra anlegg langt borte? Det pågår en del forskning og teknologiutvikling for å kunne varsle forekomst av lus i sjøen i sanntid, og FHF ønsker med denne utlysningen å stimulere til videre arbeid med dette.

 

En varslingsmulighet kan sannsynligvis også åpne for mer proaktiv bruk av en del forebyggende tiltak, kun når det ser ut til å være behov. Nye analysemetoder kan også gjøre det mulig å avgjøre om en luselarve kommer fra en morlus som har sittet på en oppdrettslaks, på en villaks, eller en sjøørret? Hvis det viser seg mulig vil det kunne bidra som et godt verktøy for å validere og videreutvikle modellene som benyttes for å vurdere spredning av luselarver.

 

«Mye er kjent og erfart om lusa sin biologi og om forebygging og kontroll av lus. FHF ønsker gjennom denne utlysningen også å bidra til at mest mulig av denne kunnskapen og erfaringene gjøres bredt tilgjengelig for hele næringen» sier fagsjef Kjell Maroni i FHF.

 

FHF lyser ut inntil 60 millioner kroner for å utvikle og systematisere kunnskap om forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med best mulig fiskevelferd. Det er en stor samlet utlysning med totalt 6 separate temaer og delmål.

 

Les mer om utlysningen her.

 

keyboard_arrow_up