Til innholdet
Fotokreditt: Sj Matr Det

Havbruk

21.06.2022
Stine Falk-Petersen

← Se flere resultater

Lyser ut prosjektmidler til biosikkerhet i RAS og inviterer til dialogmøte

FHF prioriterer forskning på produksjon av robust smolt gjennom ny utlysning og invitasjon til dialogmøte.

Prosjekt:
901701
Del artikkel

 

FHF lyser ut prosjektmidler til forskning på Biosikkerhet i RAS.

Laksenæringen har de senere årene styrket kapasiteten innen smoltproduksjon ved blant annet utbygging av store moderne anlegg der resirkulering av vannet (RAS) dominerer.

For å kunne etablere beste praksis for god drift, kontroll og smittesikring i RAS-anlegg trengs mer grunnleggende kunnskap om de utfordrende mikroorganismene. I hvilken grad kan disse agens etablere seg i biofilm både i reaktor og i andre deler av anlegget? Hvordan påvirkes de av miljøendringer i vannet og endringer i bakteriesamfunnet? Hvor lenge overlever de i en RAS-avdeling uten fisk? Hvilken følsomhet har de for desinfeksjonstiltak tillatt brukt i akvakulturanlegg? Svar på disse spørsmålene er essensielle både ved hygienisk design av RAS-anlegg, og ved planlegging av produksjonen og etablering av brakkleggingsprosedyrer og generelle biosikkerhetsrutiner.

Målet er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg ved ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS-anlegg.

Les mer om utlysningen her.

 

Bli med på seminar om produksjon av stor laksesmolt 6. september

Som et ledd i satsingen på robust smolt inviteres det til dialogmøte om produksjon av stor laksesmolt.  Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer.

For å komme fram til gode anbefalinger ønskes det tett dialog med næringsaktører, biologier og fiskehelseansvarlige for å kartlegge dagens praksis, utfordringer, hva som fungerer godt og mindre godt i produksjonen av stor smolt. I dialogmøtene vil prosjektets resultater (så langt) bli presentert og det vil legges til rette for dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som kan resultere i en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt i fremtiden.

For mer informasjon og påmelding til seminaret se her

 

keyboard_arrow_up