Til innholdet

Marin student bootcamp under fiskeri- og havbrukskonferansen i Måløy 18. september

Måløy Vekst inviterer til fiskeri- og havbrukskonferanse 18. september i Måløy.

mork-med-logoer2018__002____kopi

Parallelt med konferansen arrangerer Sett Sjøbein på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en nasjonal marin bootcamp for 20 masterstudenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universitet i hele landet. Studentene kommer til Sogn og Fjordane for å bli kjent med sjømatnæringen, og skal konkurrere i tverrfaglige team for å løse en viktig utfordring for næringen. Løsningsforslagene skal presenteres på konferansen, og vinneren kåres av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

 

Konferansen skal sette fokus på marin FoU, bruk av marine restråstoff og samarbeid mellom næringsliv og akademia. Rita Naustvik Maråk fra FHF vil gi en presentasjon om «Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst».

 

Rita Naustvik Maråk
Rita Naustvik Maråk, fagsjef fiskeriteknologi i FHF

 

Konferansen søker å vise de store mulighetene som ligger i det marine næringslivet i regionen og landet ellers. Målgruppen for konferansen er det marine næringslivet i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Se programmet og muligheter for påmelding på Måløy vekst sin nettside: https://www.maloyvekst.no/fiskeri-og-havbrukskonferanse1/  

 


SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Sett Sjøbein ble etablert i 2008, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). I 2018 arrangerer Sett Sjøbein tre marine student-bootcamper på oppdrag fra NFD, og formålet er å fremme ønske om, samt styrke studentenes evne til fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen.

keyboard_arrow_up