Til innholdet

Resultater av FoU-innsatsen i 2023

Nå foreligger en samlet oppsummering av innsats og resultater fra næringens felles FoU-innsats i 2023.

Årsres 23

Du finner det her: RESULTATER 2023

Næringens innsats i FoU gjennom FHF er betydelig og ikke minst er den mangfoldig, den dekker alle sektorer i næringen, og den er innrettet på veldig forskjellige problemstillinger.
I hvert FoU-prosjekt er det fokus på tiltak for å bringe den nye kunnskapen, løsningen eller teknologien ut i næringen, så den kan utnyttes og skape resultater. Dette er primærfokus for FHF.
Samtidig er innsatsen så bred og omfattende at det kan være vanskelig å få et helhetsbilde av både innsats og resultater, og derfor foreligger nå en samlet oppsummering av innsats og resultater fra næringens felles FoU-innsats i 2023.

Det er strukturert slik at du lett finner frem til den sektor eller tema du har interesse av.

Innen havbruk er det strukturert på fem områder; Fiskehelse og fiskevelferd, Kvalitet laksefisk, Miljø og bærekraft, Ernæring og fôrressurser samt Rammebetingelser.
Innen villfisksektoren er det oppdelt på seks områder; Fiskeri, Fersk & fryst torskefisk, Konvensjonell industri, Skalldyr, Pelagisk industri og Rammebetingelser.  

Under alle områdene er det synliggjort hvilke temaer eller problemstillinger som er adressert med en kortfattet beskrivelse av innsats og resultater.
Det er link til de konkrete prosjektenes hjemmesider der du finner all informasjon i prosjektet, bl.a. målsettinger, deltakere, budsjetter, kontaktinformasjon og selvsagt alle resultater og leveranser som rapporter, fakta-ark, presentasjoner og andre virkemidler.

Oppsummeringen finner du her: RESULTATER 2023

keyboard_arrow_up