Til innholdet

Resultater fra 4. kvartal 2022

Resultater fra prosjekter avsluttet i 4. kvartal 2022 foreligger nå samlet

Makrell Lakefryst II

Fra prosjekter som ble avsluttet i 4. kvartal 2022 er det levert en rekke verdifulle resultater innen både havbruk og villfisk.

På havbruk er det bl.a. utviklet ny kunnskap som vil bedre både gjellehelse og tarmhelse, årsaker til tap av rensefisk er kartlagt samt at håndbøker er utviklet for å bidra til redusert tap.
Ny kunnskap er utviklet om faktorer som påvirker innfarging av pigment og et prosjekt har utviklet verktøy for objektiv dokumentasjon av fiskevelferd.

Innen villfisk er det bl.a. utviklet teknologi for å måle kvalitet på rundfisk,  system for automatisk telling og sortering av torsk, teknologi for automatisk pakking av makrell og merkemaskin for individmerking av tørrfisk.

Det er også fremskaffet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutviklingen i fiskeflåten.

Du finner mer informasjon og total oversikt over 4. kvartals resultater her.

keyboard_arrow_up