Til innholdet

Robotisert handlegging av makrell

Håndlagt makrell er hel fisk som i dagens pelagiske produksjonsanlegg er pakket for hånd i kartonger. Håndlagt makrell produseres i løpet av sesongen når innblandingen av stor fisk gjør det økonomisk interessant. På grunn av ønsker fra markedet og arbeidskrevende pakkeoperasjon er størrelsen på makrell til slik anvendelse over 600 g (G6) som pakkes rund i 10 kilos kartonger.

Foto Larslovund18

← Se flere resultater
Prosjekt:
901369

G6-makrellen er bedre priset enn de mindre sorteringene. Derfor blir det et bedre dekningsbidrag å pakke G6-makrellen for hånd, selv om arbeidskostnadene pr kg er høyere enn automatisk pakking i 20 kg’s kartonger.. Hovedmålet i prosjektet er å automatisk pakke makrell i 10 kilos kasser ved help av robotteknologi for å få ned enhetskostanadene og mer presis vekt pr kartong.

Ved manuell håndliggeing i sesongen, stiller det krav til omdisponering av personell og gir relativt høye lønnskostnader per kg produsert vare G6-makrell. Dagens sorteringsmaskiner er unøyaktige, og man må legge sorteringsgrensene høyt for å sikre at ikke for liten fisk kommer med i sorteringen. I perioder har det blitt satt inn personell som visuelt plukker ut fisk som kan ha havnet i feil sortering. Da kontrollveies singel fisk ved å plukke den fra transportbåndet, legge den på en vekt, for så å legge den til rett sortering.

 

Resultater fra prosjektet


Optimar har utviklet en løsning for å robotisere prosessen. Den har en kapasitet på 31 fisk per minutt med målt vekt på makrell. Løsningen fungerer ved at et maskinsynsystem detekterer og estimerer vekt på makrell på et transportband, og angir en plass i pakkekøen for denne. Roboten plukker makrellen direkte fra transportør med band i bevegelse og plassert den i kasse med forhandsdefinert mønster, der hode på fisken ligger mot smalsidene på kassen. Leggemønster kan endres etter kundens spesifikasjoner. Det har blitt tatt skjæreprøver av makrell plukket med sugekopp gjentatte ganger. Det ble ikke påvist noe skader på fisken.

 

FHFs vurdering av resultater og næringsnytte

​Teknologien som er utviklet har vist at det er mulig å gjennomføre en automatisk pakking av stor makrell i 10 kilos kasser, spor mot spor, i to lag med plastark mellom hvert lag. Kapasiteten på roboten er 31 fisk per minutt noe som vil kunne være tilfredsstillende. Roboten er testet hos Olav E, Fiskarstrand AS. Dette var i henhold til målsetting. Et delmål var å måle makrellens vekt visuelt med 3D-kamera innenfor et avvik på 1,5 %. I prosjektet ble avviket 1,8 %, men regnes fortsatt som akseptabelt. Det skulle videre utvikles et plukkeverkttøy. Det er gjort uten at det setter spor i fisken med skjelltap eller andre skader.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

keyboard_arrow_up