Til innholdet
Fotokreditt: E Kristoffersen & sønner

Havbruk

23.10.2020
Maja Bævre-Jensen

← Se flere resultater

Skal finne ut om termisk avlusning er forsvarlig

Et nytt FHF finansiert prosjekt har til hensikt å utarbeide en beste praksis anbefaling for termisk avlusning av laks.

Prosjekt:
901649
Del artikkel

Tiltak mot lakselus er for tiden hovedsakelig ved bruk av medikamentfrie behandlinger, og blant disse er termisk avlusning den mest benyttede. Oppdrettere har rapportert om økt dødelighet etter slike behandlinger og også skader og sår som gir redusert fiskehelse og velferd. Mattilsynet har uttalt at de ønsker en utfasing av termisk avlusning i løpet av en to-års periode, men ønsker samtidig at det bygges opp dokumentasjon rundt behandlingstypen.

Havforskningsinstituttet sammen med Veterinærinstituttet har gjennomført noen innledende runder med testing som indikerer at stressresponsen til fisken er mer avgjørende for skader og redusert fiskevelferd etter en avlusning enn det varme vannet i seg selv. Disse forsøkene ble denne uken omtalt i en artikkel i Tekfisk, «Panikk fra lusebehandlingen skader trolig laksen mer enn varmtvannet».

Objektiv dokumentasjon om termisk behandling av laks skal utarbeides

Etter en åpen utlysning fra FHF våren 2020 har nå et nytt prosjekt startet opp, med målsetting å teste laksens tålegrense for ulike temperaturer og undersøke om gjentatte termiske avlusninger gjør laksen mindre og mindre robust.  Studiene skal gjennomføres både i laboratorier og i storskala i felt. Dersom det dør fisk i forsøkene skal det gjennomføres analyser av dødsårsak, og fiskevelferd under og etter behandling vil følges tett. Det skal samtidig studeres hvor eventuelle skader oppstår når fisken gjennomgår behandlingen. Dette for å kunne gi noen råd om hvordan data bør samles inn og samtidig eventuelt kunne gjøre justeringer på systemene.

Det er Sintef Ocean som vil lede prosjektet, i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet, Nord Universitet, Kunnskapsparken Bodø og PatoGen Analyse.

-Dette prosjektet vil bidra til å skaffe til veie objektiv dokumentasjon om termisk behandling av laks. Prosjektet har først og fremst til hensikt å få fram mer kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske metoder, og vil også undersøke hvilket mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske avlusinger. Særlig håper vi at prosjektet vil avdekke ny kunnskap relatert til kritiske faktorer som eksponeringstid og behandlingstemperatur i kommersielle avlusingsanlegg, sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF.

Les også om de andre prosjektene som har fått tilsagn etter luseutlysningen tidligere i vår.

keyboard_arrow_up