Til innholdet

Dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901647
Prosjektnr: 901649
Prosjektnr: 901650
Prosjektnr: 901651
Prosjektnr: 901652

Problemstilling 

Lakselus er en vesentlig faktor for næringens utvikling. FHF legger til grunn at det meste av produksjon av slaktefisk i hvert fall på kort og mellomlang sikt vil benytte dagens teknologi med åpne merder. Ulike teknologier der lakselus ikke kommer i kontakt med laksen, vil også benyttes i noen grad. Næringen har over de siste årene endret fokus fra medikamentell kontroll av lakselus til ikke-medikamentell forebygging og kontroll. Når laksen må behandles, vil det være viktig å ha metoder som tar livet av mest mulig lus i alle stadier, og med oppsamling av lus som overlever behandlingen. For å redusere sannsynligheten for resistensutvikling hos lakselus, vil det være viktig med strategisk bruk og rotasjon mellom metoder med ulike virkningsmekanismer. Det er også avgjørende at metodene innebærer minst mulig eller tilstrekkelig skånsom håndtering av laksen slik at forsvarlig fiskevelferd ivaretas. Næringen erfarer at det også kan være behov for «akuttmetoder», som er meget effektive, men av kostnadshensyn eller andre grunner bare bør benyttes i situasjoner der andre forebyggende og kontrollerende tiltak er forsøkt uten tilstrekkelig effekt.

Mange lakseprodusenter benytter rensefisk som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lakselus. Rensefiskveilederne (http://lusedata.no/for-naeringen/veiledere-leppefisk/) brukes aktivt av næring og forvaltning. Ny kunnskap og erfaringer gjør at det er behov for revidering av disse for at næringen skal ha tilgang på anbefalinger om beste praksis for bruk av rensefisk for å sikre god effekt, velferd og overlevelse.

Tema 1: Effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

Hovedmål

Å dokumentere og å jobbe fram anbefalinger om beste praksis for effektiv og dyrevelferdsmessig forsvarlig forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Tema 2: Kartlegging av kunnskap og erfaringer for effektiv og forsvarlig bruk av rensefisk

Hovedmål

Å videreutvikle eksisterende veiledere om bruk av rensefisk som beskriver beste praksis for forsvarlig fiskevelferd, god effekt og mulighet for etterbruk.

Last ned hele utlysningen for ytterligere detaljer og spesifikasjoner

keyboard_arrow_up