Til innholdet

Hvitfisk

20.12.2017

← Se flere resultater

Større fangstkontroll og artsseleksjon ved bruk av snurrevad

Snurrevad har på kort tid blitt et effektivt redskap for fangst av torsk. Så effektivt at man har sett behov for å begrense fangsten og ha mulighet for å selektere på art under fisket.

Prosjekt:
900865
Del artikkel

Ny teknologi for dette har kommet frem i et FHF finansiert prosjekt gjennomført av Havforskningsintstituttet. Her har man utviklet teknologi som gir fiskeren mulighet til å fange akkurat så mye fisk som han har kapasitet til å håndtere uten kvalitetsforringelse. Når posen er fylt med ønsket volum åpner det seg opp rømningsveier for resterende fisk slik at de enkelt svømmer ut av nota. Det som i tillegg da skjer er at en sekkeutløser i front av posen åpnes automatisk slik at fisken som har gått inn i nota får bedre plass. Selve utløseren er utviklet av FossTech AS.

Video av fangstkontroll og sekkeutløseren kan ses her

«Dette er av stor verdi både av hensyn til kvaliteten på fisken man fanger, fiskevelferd og HMS under fangstprosessen» sier Rita Naustvik Maråk som har ledet prosjektet fra FHFs side. «Dette prosjektet har vært et godt eksempel på hvordan nærings- og forskningsaktører og forvaltning har jobbet tett, og hvor ny kunnskap har ført til nye retningslinjer med umiddelbar kraft».

Rita referer til at underveis så ble Fiskeridirektorates retningslinjer for fiske med snurrevad endret basert på kunnskapen som kom frem i dette prosjektet.

Både fangstbegrensing og sekkeutløseren er testet også på trål og resultatene er lovende.

Artseleksjon

I tillegg til mengdekontroll har man hatt behov for å skille mellom torsk og andre arter under fisket. Det har i dette prosjektet blitt løst med godt resultat ved å ha en horisontal skillevegg i nota slik at torsk og hyse svømmer inn i ulike områder. På den måten kan man sette fri den delen av fangsten man ikke ønsker.

Link til prosjektet på FHF hjemmeside: http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900865

 

keyboard_arrow_up