Til innholdet

Viktig kunnskap på veien mot bekjempelse av nefrokalsinose

Nefrokalsinose er en alvorlig velferdsutfordring i oppdrettslaksens tidlige livsfase, som kan ha dramatiske konsekvenser for fiskens helse og overlevelse.

Foto: Norges sjømatråd
Smolt Kred Sjømatrådet

← Se flere resultater
Prosjekt:
901587

Aqua Kompetanse har i denne kartleggingsundersøkelsen samlet informasjon for å videre kunne utvikle enkle og raske anbefalinger som oppdrettsnæringen kan bruke for å forbedre kvaliteten til settefisken. Prosjektet ønsker å bidra til å redusere utviklingen av nefrokalsinose i oppdrettslaks og dermed øke fiskevelferden i settefisknæringen. Dette vil også medføre positive økonomiske utslag for produsentene.

Røntgen

I dette prosjektet har man vist at selv om det er mulig å identifisere alvorlige grader av nefrokalsinose makroskopisk, bør man bruke histologi til å vurdere tilstanden for en mer presis diagnostikk. Bruken av røntgen ble testet i en pilotstudie, og gir interessante muligheter for å vurdere nefrokalsinose uten å måtte avlive fisken.

Fôr og CO₂
Forskjeller i fôrsammensetning brukt i de ulike anleggene i kartleggingsstudien var ikke korrelert med forskjellene i andel fisk med nefrokalsinose. Dette kan bety at sykdommen ikke er direkte relatert til fôrsammensetningen. Resultatene viste heller ikke noen sammenheng mellom CO₂-konsentrasjoner i vann og utvikling av nefrokalsinose.

Sjøvann

En høyere andel fisk med nefrokalsinose ble funnet i settefiskanlegg som brukte sjøvannstilsetning i sitt driftsvann. Det ble gjennomført et forsøk ved et settefiskanlegg, hvor utviklingen av nefrokalsinose ble fulgt parallelt med vannkvalitet før og under tilsetting av sjøvann. En klar økning i andelen fisk med nefrokalsinose støttet observasjonene i kartleggingsstudien, som antydet at sjøvann kan være en av risikofaktorene for utvikling av nefrokalsinose.

​FHFs vurdering er at prosjektet har gitt et viktig bidrag til forståelsen av nefrokalsinose i norsk laksenæring, gjennom kartlegging av utbredelse i norske anlegg, fysiologisk karakterisering av tilstanden og prognoser for alvorlighetsgrad, samt avdekket risikofaktorer og årsakssammenhenger. Dette er sentral kunnskap for at settefiskprodusentene kan iverksette tiltak for overvåkning og kontroll.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

keyboard_arrow_up