Til innholdet

Viktig med tidlig kunnskap for å stoppe parasitt

Parasitten Spironucleus salmonicida er i år påvist på ett settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Parasitten har allerede gitt betydelige tap i form av dødelighet og destruksjon av fisk. I tillegg til påvising på laks er parasitten også påvist på rognkjeks.

Laks I Merd

Det haster med økt kunnskap for å stoppe spredning til nye lakseanlegg og eventuelt til villfisk. Det er viktig å kunne være i forkant med forebyggende tiltak ved tilsvarende hendelser i fremtiden.

Det er over 10 år siden denne parasitten sist førte til problemer på oppdrettsanlegg i Finnmark, og kunnskapen fra den gang gir ikke alle svar på hvordan man best bekjemper parasitten.

«Det er viktig at vi denne gangen lærer mest mulig om parasitten både for å bekjempe det pågående utbruddet, men også for å unngå nye utbrudd i fremtiden» sier Fagsjef i FHF Renate Johansen.

Vi trenger mer kunnskap både med tanke på hvordan man skal unngå å få parasitten inn i settefiskanlegg, og ikke minst hvordan parasitten spres i sjø. Spironucleus finnes normalt i tarmen på ulike fiskearter og mekanismene for hvordan den noen ganger kommer inn i flere organer i fisken er uklart.

FHF lyser derfor ut forskningsmidler hvor målsetting med prosjektet er å få frem kunnskap for forebygging og bekjempelse av Spironucleus salmonicida, både med henblikk på laksefisk, men også rensefisk og villfisk.

 

Les mer om utlysningen her.

keyboard_arrow_up