Til innholdet

Viktig ny kunnskap og resultater 2. kvartal

Det er avsluttet en rekke FoU-prosjekter i 2. kvartal, som har frembragt viktig ny kunnskap og ny teknologi, her er de samlet.

Tromso Fhl01539 Foto Are Kvistad

Prosjekter initiert og finansiert av FHF skal frembringe ny kunnskap som bidrar til økt verdiskaping, bærekraft og innovasjon i norsk sjømatnæring og det gjør de.

Resultater fra prosjekter som er avsluttet i 2. kvartal 2023 foreligger nå samlet.

Det er utviklet ny kunnskap og nye verktøy mot lakselus og det er utarbeidet kunnskapsgrunnlag samt krav relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer..
Anbefalinger og verktøy for å bekjempe giftige alger og maneter er utviklet og det er utviklet robotisert løsning for inspeksjon og deteksjon av slitasje og tilløp til hull i noten på oppdrettsanlegg.

Ny kunnskap om bedret hjertehelse er fremskaffet, og det er utviklet en veileder for næringen i arbeidet med best mulig hjertehelse.

Det er utviklet teknologi for automatisk påvisning av synlig kveis i filet, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av fryst/tint og fersk hvitfisk, og potensialet for å benytte fersk brosme fra lineflåten som råstoff til filetproduksjon er kartlagt.

Et prosjekt har utviklet en prosess for kostnadseffektiv ekstraksjon av fosfolipider basert på etanolekstraksjon av spraytørket umoden silderogn.

Tiltak for å redusere smeltevann under transport er identifisert i et prosjekt og det er utviklet en modell for å beregne smeltevann for enkeltaktører.

Du finner her kortfattet oppsummering av resultatene fordelt på villfisk og havbruk, med kort vei videre til detaljerte beskrivelser og alle leveranser fra prosjektene:

Resultater villfisk 2. kvartal

Resultater havbruk 2. kvartal

 

keyboard_arrow_up