Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

06.08.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Bedre hjertehelse hos smolt ved langsom produksjon

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks.

Prosjekt:
901586
Del artikkel

Selv om smolten skal være optimalt smoltifisert og robust nok til å håndtere utfordringer i sjø, opplever næringen økende helse- og velferdsproblemer både i settefisk- og sjøfasen. I norsk oppdrettsnæring har det de siste årene blitt jobbet mye med å produsere en hurtigvoksende og stor smolt som ikke trenger så lang tid i sjøen. Tanken har vært å minke tiden laksen blir utsatt for lakselus og andre problemer som kun oppstår i sjøfasen. Faren er det kan gå ut over smoltkvaliteten. Med bakgrunn i denne problemstillingen lyste FHF ut midler i fjor sommer til forskning for å bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon som kan gi forbedringer av smoltens hjerte- og sirkulasjonshelse.

Et av prosjektene som ble igangsatt var HELSMOLT som har som målsetting å undersøke om en saktere og mer naturlig smoltutvikling gjør at fisken bedre håndterer overgangen til sjø og får bedre hjertehelse og overlevelse i produksjonsfasen. Dette bekreftes nå altså i de nyeste funnene fra prosjektet som også er publisert i tidsskriftet Aquaculture.

Les også pressemelding fra NMBU «Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte» hvor funnene blir beskrevet i mer detalj.

keyboard_arrow_up