Til innholdet

Robust laksesmolt i norsk settefiskproduksjon

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Selv om smolten skal være optimalt smoltifisert og robust nok til å håndtere utfordringer i sjø, opplever næringen økende helse- og velferdsproblemer både i settefisk- og sjøfasen.

Det pågår en oppskalering av kapasitet hvor flere benytter RAS teknologi og storsmolt produksjon for å forkorte tiden i sjø. Faren med oppskalering og intensivering er at det kan gå på bekostning av smoltkvalitet. 

For å ivareta behovet for både økt kapasitet og kvalitet er det nødvendig å utvikle ny kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak, og som kan bidra til å redusere konkrete sykdomsutfordringer samt styrke laksens generelle helse og robusthet i settefiskfasen.

Utlysningen er delt inn i tre definerte konkurranseområder: 

 

Område 1: Hjerte- og sirkulasjonshelse

Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks som kan gi målbare forbedringer av smoltens hjerte- og sirkulasjonshelse, og derved økt prestasjon og overlevelse i sjø. 

FHF tar sikte finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner

 

Område 2: Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Søknader skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til forebygging og kontroll av nyreforkalkninger og/eller hemoragisk smoltsyndrom (HSS), med mistenkte bakenforliggende årsaker knyttet til blant annet fysiologi, vannmiljø og produksjonsfaktorer. 

FHF tar sikte på finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner

 

Område 3: Robust smolt

Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks for å forbedre smoltens helse og velferd, målt ved økt prestasjon og overlevelse på land og i sjø 

FHF tar sikte på finansiering av 1-3 prosjekter med en samlet ramme på inntil 20 millioner kroner.

 

Søknadsfrist: 11.06.2019

 

Spørsmål om utlysningen kan sendes på e-post til Sven Martin Jørgensen (sven.m.jorgensen@fhf.no)

keyboard_arrow_up