Til innholdet

Robust laksesmolt i norsk settefiskproduksjon

For å ivareta laksens helse og velferd i settefiskfasen har næringen som mål å produsere smolt som har fått tilstrekkelige livs- og miljøbetingelser for optimal utvikling.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901589
Prosjektnr: 901590
Prosjektnr: 901587
Prosjektnr: 901588
Prosjektnr: 901586

Selv om smolten skal være optimalt smoltifisert og robust nok til å håndtere utfordringer i sjø, opplever næringen økende helse- og velferdsproblemer både i settefisk- og sjøfasen.

Det pågår en oppskalering av kapasitet hvor flere benytter RAS teknologi og storsmolt produksjon for å forkorte tiden i sjø. Faren med oppskalering og intensivering er at det kan gå på bekostning av smoltkvalitet. 

For å ivareta behovet for både økt kapasitet og kvalitet er det nødvendig å utvikle ny kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak, og som kan bidra til å redusere konkrete sykdomsutfordringer samt styrke laksens generelle helse og robusthet i settefiskfasen.

Utlysningen er delt inn i tre definerte konkurranseområder: 

 

Område 1: Hjerte- og sirkulasjonshelse

Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks som kan gi målbare forbedringer av smoltens hjerte- og sirkulasjonshelse, og derved økt prestasjon og overlevelse i sjø. 

FHF tar sikte finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner

 

Område 2: Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Søknader skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til forebygging og kontroll av nyreforkalkninger og/eller hemoragisk smoltsyndrom (HSS), med mistenkte bakenforliggende årsaker knyttet til blant annet fysiologi, vannmiljø og produksjonsfaktorer. 

FHF tar sikte på finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner

 

Område 3: Robust smolt

Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks for å forbedre smoltens helse og velferd, målt ved økt prestasjon og overlevelse på land og i sjø 

FHF tar sikte på finansiering av 1-3 prosjekter med en samlet ramme på inntil 20 millioner kroner.

 

Søknadsfrist: 11.06.2019

 

Spørsmål om utlysningen kan sendes på e-post til Sven Martin Jørgensen (sven.m.jorgensen@fhf.no)

keyboard_arrow_up