Til innholdet

11.09.2018

FHF

Havbruk

Blue lice er i gang med videre testing etter FHF-finansiert prosjekt

Lakselus er den største utfordringen for havbruksnæringen i dag. Blue Lice jobber for å sikre lave nivå av lakselus uten behandling. Dette er imidlertid krevende testarbeid å validere, men nå er Blue Lice i gang med en ny testpilot i fullskala.

I perioden 14. til 16. desember 2017 gjennomførte Blue Lice et pilotprosjekt for å teste et forebyggende fellesystem mot lakselus. Pilotprosjektet ble gjennomført under FHF satsingen ”Strategi Lakselus 2017”. Satsingen skal bidra til at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i større grad enn i dag, og en rekke prosjekter innenfor ulike tema er igansatt og avsluttet. Formålet i dette prosjektet var å validere Blue Lice sin forebyggende metode mot lakselus basert på en kombinasjon av tiltrekningsfaktorer og egenutviklede feller ved et operasjonelt oppdrettsanlegg hos Bremnes Seashore. Prosjektet var delfinansiert av FHF og analysert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). 

 

I dette første forsøket fungerte ikke lusefellene som Blue Lice hadde utviklet optimalt under feltforsøket. Frigjøringen av luktstoffet (et såkalt kairomon) som skal virke tiltrekkende på lakseluslarvene, ble ikke frigjort i like stor grad som ønskelig, og lyset som også virker tiltrekkende på lakselusen fungerte ikke like godt i alle de aktive lusefellene. Basert på dette forsøket vet vi ikke nok om hvorvidt lusefellene tiltrekker seg lakseluslaver.

 

Blue Lice er nå i gang med en ny fullskalatest av fire fellesystemer hos Bremnes Seashore som er delfinansiering av Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge.

 

Les mer om det avsluttede pilotprosjektet her (FHF-901454)

 

keyboard_arrow_up