Til innholdet

18.02.2021
Maja Bævre-Jensen

En samlet oversikt over Resultater og Aktiviteter i 2020

Korte sammenstillinger av fjorårets resultater og aktiviteter er nå gjort tilgjengelig - oppdelt i våre fem områder; Havbruk, Fiskeri, Hvitfisk industri, Pelagisk industri og Fellesområder

Del artikkel

FHF har omtrent 150 pågående prosjekter til enhver tid, og mange prosjekter har hatt avslutning i året som har gått. For å få en god og kjapp oversikt over resultater og aktiviteter så har vi laget sammenstillinger som nå er publisert. 

Vi har laget tre nivåer for å raskt få en oversikt: 

  • For hvert delområde har vi laget kulepunker over viktige resultater og aktivitere for 2020
  • For hver delområde har vi laget en pdf med en noe lengre, men likevel, kortfattet sammenstilling over resultater og aktiviteter for 2020. Her er bakgrunn og målsetting for prosjektet kort beskrevet, og så er det kort gjort rede for resultatene og/eller aktivitetene i prosjektene. 
  • Hvert prosjekt som er beskrevet både under kulepunkt en og to har linker til prosjektsiden hvor man finner sluttrapporter, faktaark, og mer utfyllende beskrivelse av prosjektene. 

Hensikten med å dele innholdet opp i områder og delområder er at det skal bli enklere å hente ut målrettet det en selv er opptatt av. 

Oversiktene finner du her

PDF omtalt i kulepunkt to finnes ved å trykke på rød boks under hvert område; "Resultater og aktiviteter delområde 2020 samlet". 

Rammebetingelser er plassert bakerst i alle områdene, rammebetingelser villfisk er likt for de tre villfisk-områdene men er uansett plassert bakerst på alle tre områder.

keyboard_arrow_up